broj: 6-9/1991        pdf (27,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Gračan, J., Komlenović, N., Rastovski, P. UDK 630*232.321.001/2 (Quercus robur L.)
Pokus provenijencija hrasta lužnjaka (Quercus robur L.)     PDF    TXT 245
Krstinić, A., Kajba, D. UDK 630*232.264+575.001/2 (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.)
Mogućnost genetskog poboljšanja bujnosti rasta crne johe (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) putem klonskih sjemenskih plantaža     PDF    TXT 261
Petrić, B., Trajković, J., Despot, R., Krstinić, A. UDK 630*231 + 581.4.001 (Betula pendula Roth)
Varijacije dužine vlakanaca drva breze (Betula pendula Roth) iz prirodne populacije na području Hrvatske     PDF    TXT 273
Dominik RAGUŽ UDK 639.1:331.876.3 (497.13)
Obvezatni i dobrovoljni rad lovaca u lovačkim društvima Hrvatske     PDF    TXT 285
 
IZ ŠUMARSKOG LISTA
     
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 302
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Medvedović, J. UDK 630*182.59.001 (Abies alba Mill)
Sinekologija zajednice obične jele (Abies alba Mill) u sjevernoj Hrvatskoj i floristički parametri važni za gospodarenje bukovo--jelovim šumama     PDF    TXT 303
Segedi, N. UDK 630*5:681.2.001
Instrumenti za mjerenje visina na nagnutom terenu     PDF    TXT 317
 
OBAVIJESTI
     
Obavijest o pretplati na ŠUMARSKI LIST za 1991. godinu     PDF    TXT 332
 
STRUČNI ČLANCI
     
Meštrović, Š., Kovačić, Đ. UDK 630*68 (497.13)
Šume Hrvatske u svjetlu primjene prijedloga Zakona o denacionalizaciji i vraćanju oduzetih nekretnina —     PDF    TXT 333
Matić, S. UDK 630*007 (497.13)
Revirni sustav u šumarstvu Hrvatske kao osnovni preduvjet povećanja ekoloških, socijalnih i sirovinskih funkcija šuma     PDF    TXT 345
 
IZ ŠUMARSKOG LISTA
     
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 350
 
STRUČNI ČLANCI
     
Krznar, A. UDK 630*614 »31«
Tipološka istraživanja: historijat, sadašnjost i pravci razvoja     PDF    TXT 351
Mikloš, I. UDK 630*91 (46)
Šumarska razglednica sa Kanarskih otoka     PDF    TXT 365
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Klepac, D., Prpić, B.
Znanstveni skup o ANTUNU LEVAKOVIĆU     PDF    TXT 381
Grubešić, M.
Njemački studenti u Posavini     PDF    TXT 384
 
PORTRETI
     
Bertović, S.
Prof. dr. dipl. inž. VJEKOSLAV GLAVAČ     PDF    TXT 389
Piškorić, O.
IVAN JAKOVLJEV (uz 88. godišnjicu života)     PDF    TXT 398
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Promocija knjige Mirka Vidakovića: CONIFERS MORPHOLOGY AND VARIATION u Hrvatskoj Akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu     PDF    TXT 400
Piškorić, O.
U 1990. godini dvije knjige o Nacionalnim parkovima     PDF    TXT 405
Piškorić, O.
ACTA HISTORICO-OECONOMICA IUGOSLAVIAE, Vol. 16     PDF    TXT 407
Glavaš, M.
KERESZTESI, B., 1988: THE BLACK LOCUST. Akademiai Kiadio, Budapest     PDF    TXT 409
Beus, V.
Šilić: UKRASNO DRVEĆE I GRMLJE     PDF    TXT 411
 
IZ PRAKSE ZA PRAKSU
     
Krajina, M.
Utjecaj šumskogospodarske osnove područja na osnove gospodarenja gospodarskim jedinicama i Godišnji plan gospodarenja     PDF    TXT 412
 
IZ HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Zapisnik 96. Skupštine Saveza društava ITŠDIH - HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA     PDF    TXT 416
Zapisnik 18. sjednice Saveza DITŠDIH     PDF    TXT 433
Segedi, N.
ŠUMARSKI MUZEJ I U BOŠNJACIMA     PDF    TXT 436

                UNDER CONSTRUCTION