broj: 6-8/1989        pdf (22,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
UVODNI ČLANAK
     
Prpić, B.
Međunarodni SIMPOZIJ o propadanju šuma     PDF    TXT     HR 233
 
IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA
     
Prpić, B. UDK 630*49 (497.13)
Propadanje šuma u SR Hrvatskoj i Jugoslaviji     PDF    TXT 235
Komlenović, N. UDK 630*425.1 (497.13)
Utjecaj SO2 i nekih drugih polutanata na šumsko drveće s posebnim osvrtom na SR Hrvatsku     PDF    TXT 243
Kreutzar, K. UDK 630*425 + 631.41 (430.1)
Hipoteze i rezultati ispitivanja uloge tla u novim šumskim štetama     PDF    TXT 261
Hildebrandt, G. i Gross, K. P. UDK 630*425 + 630*85 (430.1)
Inventarizacija i opažanje sadašnjih oštećenja šuma u SR Njemačkoj     PDF    TXT 279
Mayer, R. UDK 630* + 631.42 (430.1)
Antropogeni i prirodni protoci tvari u šumskom ekosistemu     PDF    TXT 299
Glavač, V. UDK 630*425
Zbog čega se štete od zračnih polucija prvo pojavljuju na starim a ne na mladim stablima, grmlju ili prizemnom rašću     PDF    TXT 315
Schutt, P. UDK 630*425 (4/9)
Međunarodni aspekti problematike umiranja šuma     PDF    TXT 329
Schulz, H. UDK 630*425: (674 + 676 + 662.63)
Oštećenje šume - Kvalitet drveta     PDF    TXT 335
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Mikloš, I. UDK 630*4 + 800.61
Da li šume »umiru«?     PDF    TXT 345
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Komlenović, N., Gračan, J. UDK 630*425 + 631.4
Kritične vrijednosti opterećenja sumporom i dušikom     PDF    TXT 363
Komlenović, N., Gračan, J. UDK 630*49 (4)
Propadanje šuma u Evropi     PDF    TXT 373
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Piškorić, O.
Knjige iz šumarstva na izložbi »INTERLIBER« na ZAGREBAČKOM VELESAJMU 1989. g.     PDF    TXT 387
 
IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDI HRVATSKE
     
ZAPISNIK 8. sjednice Predsjedništva Saveza     PDF    TXT 388

                UNDER CONSTRUCTION