broj: 6-7/1949        pdf (11,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
PLANIRANJE I EKONOMIKA
     
Inž. D. Simeunović
Godišnji prirast šuma kao osnovni maksimalni kapacitet u eksploataciji šuma     PDF    TXT 193
 
UZGOJ I ZAŠTITA ŠUMA
     
Ing. I. Lončar
O pravilnoj obnovi sastojina lužnjaka i graba     PDF    TXT 201
Ing. J. Šafar
Prorede u prebornim šumama     PDF    TXT 205
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA, TEHNOLOGIJA DRVETA MEHANIČKA I KEMIJSKA PRERADA
     
Ing. R. Benić
Prilog poznavanju tehnike pougljavanja i kvaliteta drvenog ugljena proizvedenog pougljavanjem na ubrzani način     PDF    TXT 210
 
UREĐIVANJE ŠUMA, GEODEZIJA
     
Ing. Z. Tomašegović
Sadašnje mogućnosti primjene fotogrametrije u šumarstvu     PDF    TXT 215
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA, TEHNOLOGIJA DRVETA MEHANIČKA I KEMIJSKA PRERADA
     
J. Starčević
Tehničko normiranje tračnih pila     PDF    TXT 232
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Dr. Anić
Iz uzgoja veza i bekve zbog lika     PDF    TXT 240
 
UZGAJANJE I ZAŠTITA ŠUMA
     
Dr. M. Anić
O suzbijanju šteta od krtica u šumskim rasadnicima     PDF    TXT 241
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA, TEHNOLOGIJA DRVETA, MEH. PRERADA DRVETA, TRGOVINA DRVETOM
     
M. Milošević - Brevinac
Prehranjivanje stoke dudovim lišćem     PDF    TXT 242
R. Benić
Transport na skladištima drvnog materijala     PDF    TXT 246
R. Benić
Proizvodnja drvenjače i papira u Sjedinjenim Američkim Državama     PDF    TXT 246
R. Benić
Švajcarska proizvodnja i potrošnja šper i panel ploča     PDF    TXT 246
R. Benić
Drvna privreda i drvna industrija Francuske     PDF    TXT 247
Rezonanc drvo za izradu muzičkih instrumenata     PDF    TXT 247
 
RAZNO
     
R. Benić
O otrovnosti tise     PDF    TXT 249
 
     
Popis propisa u vezi sa šumarstvom objavljenih u Službenom listu FNRJ u vremenu od 1. I. - 30. IV. 1949     PDF    TXT 250
Popis republičkih propisa u vezi sa šumarstvom objavljenih od 1. I. 49 - 30. IV. 1949     PDF    TXT 252
 
DOMAĆA STRUČNA ŠTAMPA
     
R. Benić
Ing. D. Domainko, Osnovi organizacije proizvodnje u industrijskim poduzećima     PDF    TXT 254
 
STRANA STRUČNA ŠTAMPA
     
R. Benić
vjuiH´AM     PDF    TXT 254
B. Zlatarić
W. G. Sheat, Propagation of trees shrubs and conifers     PDF    TXT 255
R. Benić
Watson H., The Scots Pine     PDF    TXT 256
R. Benić
Erdeszeti Lapok (1-4 1948)     PDF    TXT 256

                UNDER CONSTRUCTION