broj: 5/1950        pdf (10,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
PLANIRANJE I EKONOMIKA
     
ing. S. Jovanović
Utvrđivanje pravilnog odnosa između šuma i poljoprivrednog zemljišta     PDF    TXT 169
 
UZGAJANJE I ZAŠTITA ŠUMA
     
ing. B. Marinković
Nekoliko mišljenja i prijedloga o pitanju amelioracije devastiranih makija u Dalmaiciji     PDF    TXT 177
ing. V. Beltram
Kalcifikacija rasadnika     PDF    TXT 187
ing. B. Milas
Pošumljavanje u prebornoj šumi     PDF    TXT 200
 
RAZNO
     
ing. J. Šafar
Šumarstvo u Akademiji nauka     PDF    TXT 206
 
UREĐIVANJE ŠUMA I DENDROMETRIJA
     
ing. D. Kajfež
Kubiranje z obličnikom     PDF    TXT 207
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA, TEHNOLOGIJA DRVETA, MEHANIČKA I KEMIJSKA PRERADA DRVETA
     
J. Starčević
Obračunavanje zarade vozara     PDF    TXT 209
 
STRANA STRUČNA ŠTAMPA
     
B. Pejoski
Revue internationale du bois. No 153/1950.     PDF    TXT 210
Z. Špoljarić
Scales G. M.: Savremena tehinika lijepljenja sa posebnim osvrtom na karbamidno-formaldehidska ljepila (enigl)     PDF    TXT 212
F. Štajduhar
»Tronal« lake građevne ploče (njem.)     PDF    TXT 214
S. Frančiškvić
»Steypack« — tvrdo drvo proizvedeno iz nekih četinjača (tal.)     PDF    TXT 215
 
IZ STRUČNE ŠTAMPE DOMAĆA STRUČNA ŠTAMPA
     
B. Pejoski
Glasnik prirodnjačkog muzeja srpske zemlje 1949     PDF    TXT 216
V. Beltram
D. Poledica: Osnovi opće i šumarske pedologije s uputstvima za popravljanje zemljišta šumskih rasadnika     PDF    TXT 217
 
STRANA STRUČNA ŠTAMPA
     
Štetić, J. Šafar
Mitteiluagen der schweizerischen Anstalt f. d. foistliche Versuchswesen, XXVI Band, 1 Heft, Zurich 1949.     PDF    TXT 217
B. Pejoski
Revue forestiere francaise 3/1950     PDF    TXT 219
B. Pejoski
Paul Razous: Exploitation commerciale des Bois, precede d´une Géographie forestiere du Globe.     PDF    TXT 219

                UNDER CONSTRUCTION