broj: 5/1937        pdf (9,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
ŠUMARSKA POLITIKA I ZAKONODAVSTVO.
     
Ing. O. Agić
Stanje brodske imovne općine.     PDF    TXT 225
 
UZGAJANJE I PODIZANJE ŠUMA. DENDROGEOGRAFIJA.
     
Ing. M. Anić
Žukva (Spartium junceum L.) kao industrijska biljka.     PDF    TXT 240
 
LOVSTVO.
     
Prof. Balen
Interesantan rektorski govor.     PDF    TXT 249
 
OPĆENITO O ŠUMARSTVU.
     
Ing. M. Markić
Doprinosi Biđ-Bosutske vodne zadruge sa strane Brodske i Petrovaradinske imovne općine i državnog erara.     PDF    TXT 252
 
a) DOMAĆA.
     
Ing. M. Anić .
Ing. M. Markić: O krajiškim imovnim općinama, Zagreb 1937.     PDF    TXT 256
Ing. O. Piškorić
Glasnik za šumske pokuse br. 4, Zagreb 1935.     PDF    TXT 259
 
OBAVIJESTI. ISKAZI. POZIVI.
     
Povećanje glavnice Kereškenjijeve pripomoćne zaklade     PDF    TXT 264
 
LIČNE VIJESTI. Nekrolozi.
     
Ing. A. Perušić
† Ing. Svetozar Ranitović.     PDF    TXT 266
Ing. S. Kopf
† Ing. Milan Vučković.     PDF    TXT 268
Ing. S. Kopf
† Ing. Milan Vučković.     PDF    TXT 268
 
RAZNO.
     
Oglas o prodaji 4 knjige »Handbuch der Forstwissenschaft«. Dr. H. Weber     PDF    TXT 271

                UNDER CONSTRUCTION