broj: 5/1932        pdf (7,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA
     
Ing. J. Zubović
Nauka o šumskoj privredi,     PDF    TXT 290
 
DENDROMETRIJA
     
LJ.Maletić
Premer šumskih sastojina pomoću slobodno izabranih prestavnika.     PDF    TXT 297
Prof. Dr. A. Levaković
Odgovor na prednji članak.     PDF    TXT 308
 
ZAKONODAVSTVO, POLITIKA - ADMINISTRACIJA I PROPAGANDA ŠUMARSTVA
     
Državni ispit činovničkih pripravnika sa nepotpunom srednjošk. spremom     PDF    TXT 313
 
RAZNO
     
Šumarska izložba u Pragu     PDF    TXT 313
 
LITERATURA b) Strana
     
Ing. Anić
Lesnicka prace.     PDF    TXT 314
Ing. Anić
Tharandter forstliches Jahrbuch.     PDF    TXT 314
Ing. Anić
Centralblatt für das gesamte Forstwessen.     PDF    TXT 314
Ing. Anić
Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen.     PDF    TXT 315
 
LIČNE VIJESTI
     
Ing. Anić
† Grga Ratković.     PDF    TXT 316
Uredn.
† Ing. Hugo Sacher.     PDF    TXT 316
 
LITERATURA b) Strana
     
Ing. Anić
Forstarchiv.     PDF    TXT 316
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Zapisnik vanredne glavne skupštine JŠU     PDF    TXT 318
 
ZAKONODAVSTVO, POLITIKA - ADMINISTRACIJA I PROPAGANDA ŠUMARSTVA
     
Zakon o odlaganju izvršenja k oproštaju novčanih kazni i odšteta po šumskim krivicama     PDF    TXT 320
Zakon o odlaganju izvršenja k oproštaju novčanih kazni i odšteta po šumskim krivicama     PDF    TXT 320
Zakon o odlaganju izvršenja k oproštaju novčanih kazni i odšteta po šumskim krivicama     PDF    TXT 320
Zakon o snabdevanju siromašnih zemljoradnika i radnika drvima i prodaji na malo     PDF    TXT 321
Pravilnik o polaganju drž. stručnih ispita (izmene, dopune i ispravke)     PDF    TXT 322

                UNDER CONSTRUCTION