broj: 5/1931        pdf (9,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RAZNO
     
Ing. M. Anić
O šumarstvu Rumunjske.     PDF    TXT 230
 
ZAKONODAVSTVO, POLITIKA I ADMINISTRACIJA
     
Ing. M. Anić
Anketa o krizi drvne industrije.     PDF    TXT 237
Ing. M. Anić
Anketa o krizi drvne industrije.     PDF    TXT 237
 
OBRANA ŠUMA
     
Ing. S. Omanović
Ovogodišnja borba protiv potkornjaka na četinjastim stablima.     PDF    TXT 241
 
RAZNO
     
Ing. M. Anić
Poljaci o našim šumama.     PDF    TXT 242
Izvještaj o dražbi koža od divljači dne 13. i 14. aprila 1931. u Ljubljani     PDF    TXT 243
Izvještaj o dražbi koža od divljači dne 13. i 14. aprila 1931. u Ljubljani     PDF    TXT 243
 
LITERATURA a) Domaća
     
L.
Dr. Mih. Gradojević : Metode za biološko ispitivanje sredstava protiv šljivine štitaste vaši (Eulecanium corni) i drugih predstavnika porodice Coccidae-a     PDF    TXT 245
Ing. J. Sučić
Šumsko-poljoprivredni kalendar za godinu 1931.     PDF    TXT 245
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Poziv članovima J. Š. U. na ekskurziju kroz poduzeće Šipad     PDF    TXT 246
Zapisnik I. sednice Upravnog odbora Beogradske Podružnice J. U. Š.     PDF    TXT 248
 
LIČNE VIJESTI
     
D. Hradil
† Gustav Pexider-Srića.     PDF    TXT 250
D. Hradil
† Eduard Malbohan.     PDF    TXT 252

                UNDER CONSTRUCTION