broj: 5/1922        pdf (14,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci.
     
Ing. Miletić (Zagreb)
Ideja potrajnosti u nauci o uređivanju šuma     PDF    TXT 314
 
Literarni pregled.
     
Prikaz stručne literature     PDF    TXT 323
 
Šumska industrija i trgovina.
     
Puk
Priručnik za pilane (književna objava).     PDF    TXT 324
Marinović
Važnost riječke luke za šumsku trgovinu     PDF    TXT 330
 
Lovstvo.
     
Šivic
K osnutku okvir. drž. lovskega zakona     PDF    TXT 332
 
Bilješke.
     
Projekt zakona o ovlaštenim inženjerima i arhitektima     PDF    TXT 339
 
Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.
     
Izvadak iz zapisnika 4. sjednice     PDF    TXT 340
V. sjednica glavne uprave     PDF    TXT 349
V. sjednica glavne uprave     PDF    TXT 349
 
Naredbe.
     
Pregled celokupnog prihoda za šumski fond u Skoplju     PDF    TXT 353

                UNDER CONSTRUCTION