broj: 5/1910        pdf (6,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Od šumarnika i sl. Tiemana u Göttingenu. — Preveo Nikola Pleša-Kosinjković, šumar
Pročišćenje gustih bukovih mladika i bukovih nasada iz sjemena.     PDF    TXT 182
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja.     PDF    TXT 195
 
Iz upravne prakse:
     
K tumačenju zakona od 8. januara 1876. o plaćanju prireza po imovnim općinama te § 9. zakona od 21. juna 1895. ob ustroju gradskih općina u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji. — Kuća, opredieljena za bilježnički stari, za koju upravna općina ne plaća najamnine, imade se uvrstiti u pravoužitni kataster krajiške imovne općine tako, da upravnoj općini pripada samo gradjevno drvo za uzdržavanje njeno. — Odmjerenje 20% školskog nameta imovnim općinama u području bivše vojne Krajine.     PDF    TXT 196
 
Različite viesti:
     
Pokusi sa sadnjom „Blue—gum-a"     PDF    TXT 200

                UNDER CONSTRUCTION