broj: 5/1908        pdf (6,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Piše I. Grčević
Ovršno utjerivanje šumskih odšteta.     PDF    TXT 161
Piše B. Kosović
Podavanje patrolaca kr. drž. lugar. osoblju u području buduće ličke imovne občine.     PDF    TXT 181
Piše Dr. G. Nenadić
O uzgoju šuma gledom na rentabilitet vrsti drva i uzgoja.     PDF    TXT 184
 
Družtvene viesti :
     
Poziv i program za ovogodišnju redovitu glavnu skupštinu družtva. — Sjednica upravnoga odbora družtva. — Promjene u družtvenoj upravi. — Izkaz i potvrda o uplati članarine članova I. razreda, za prvi četvrt o. g.     PDF    TXT 194
 
Osobne viesti :
     
Promaknuća i imenovanja.     PDF    TXT 198
 
Različite viesti :
     
Program c. kr. visoke škole za kulturu tla. — Odkriće spomenika G. Wessely-a i R. Miklitza u Beču. — Trajnost brzojavnih stupova. — Exploitacije i krčenje šuma.     PDF    TXT 198

                UNDER CONSTRUCTION