broj: 5/1907        pdf (6,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Stanje trgovine sa hrastovinom u Hrvatskoj i Slavoniji g. 1906.     PDF    TXT 173
 
Različite viesti:
     
Preselenje kr državnog šumskog ureda na Sušak. - Višji šumarski državni izpiti u Zagrebu. - Udruga bosanskih nadlugara. - Lugarska škola u Sarajevu. - Provedbeni naputak glede izvršivanja ribolova. - Exploitacija državnih šuma u Srbiji     PDF    TXT 199

                UNDER CONSTRUCTION