broj: 5/1904        pdf (10,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Piše Gašo Vac, kr. kot. šumar
Usurpacija šuma i pašnjaka.     PDF    TXT 217
Piše Divjak
Šumarstvo u Srbiji na raskrstnici.     PDF    TXT 241
Piše Andrija Borošić, kr. zem. šum. nadzornik
Odgovor na pripomenke g. Dojkovića k naredbi o sastavku gospodarstvenih osnova za šume, podvrgnute osobitom javnom nadzoru.     PDF    TXT 253
 
Različite viesti :
     
† Hugo Hitschmann. — Državni izpit za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva. — Šumski požari. — Šume u austrijskim zemljama polag stanja u g. 1903. — Koliko izdaje Austrija za svoje lugarske škole? — Troškovi c. i kr. šumarskog pokusnog zavoda u Mariabrunnu kod Beča. — Status šumarsko tehničkog osoblja u Hrvatskoj i Slavoniji. — Njemačko šumarsko družtvo. — Proizvadjanje špirita iz pilovine. — Veliki kongres šumara. — Umjetno drvo priredjeno iz treseta, novo gradivo. — Šume u Njemačkoj.     PDF    TXT 286

                UNDER CONSTRUCTION