broj: 5/1903        pdf (8,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


Vilim Dojković, kr. žup. šum. nadzornik u miru
Sij i sadi, goji šumu!     PDF    TXT 193
Ettinger Josip
O klijanju hrastovog žira.     pdf    TXT 212
B.
Raznobojnost lišća lužnjakova.     PDF    TXT 215
 
Listak
     
Osobne viesti: Imenovanja. + Alois pl. Tüköry     PDF    TXT 224
Družtvene viesti: Zapisnik o sjednici upravljajućeg odbora hrv.-slav. šumar. družtva. - Zapisnik sastavljen 18. prosinca 1902. - Na znanje p. n. gg. družtvenim članovima!     PDF    TXT 224
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF    TXT 228
Dojković Vilim
Promet i trgovina: "Trgovački dom u Zagrebu" o stanju domaće trgovine drvom     PDF    TXT 228
Iz upravne prakse     PDF    TXT 238
Različite viesti: Naredba i naputak. - Zemaljski bakteriološki zavod u Križevcima. - Državni izpit za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva     PDF    TXT 239
Iskaz vrhu uplaćenih članarina     PDF    TXT 242
Molba na sve čovjekoljube     PDF    TXT 245
Zamolba na p. n. gg. družtvene članove !     PDF    TXT 246
Oglas dražbe     PDF    TXT 247

                UNDER CONSTRUCTION