broj: 5/1902        pdf (10,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Piše dr. A Goglia
Naknada šteta po lovnom zakonu od 27. travnja 1893.     PDF    TXT 245
Piše Drag. Hirc
Iz hrvatske flore.     PDF    TXT 257
Piše Vaclav Fuksa
„Forstliche Dummheiten" eine Busspredigt für unsere Grünröcke — napisao Carlo Eduard Ney. (Svršetak).     PDF    TXT 273
Piše E. Slapničar, bivši taksator križev. imovne obćine
Još nešto: „O načinu procjene goriva u našim proredama".     PDF    TXT 280
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zemalj. vlade od 27. ožujka 1902. br. 22.498 kojom se proglasuje riešitba kr. ug. ministarstva financija od 14. prosinca 190 . br. 85.472 glede biljegovanja gruntovnih izvadaka što ih imovne obćine nabavljaju.     PDF    TXT 295
 
Različite viesti:
     
Državni izpit za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva. — Prošlogodišnja skupština kranjsko-primorskoga šumarskoga družtva. — Svećenici kao slušači šumarstva u c. kr. visokoj školi za kulturu tla u Beču. — Izkaz vrhu množine francuzke dužice, koja će se od prilike u radnoj kampanji g 1901/2. izraditi, sastavljen polag. pismenih ubaviesti gg. proizvadjača. — O šumama i šumarstvu u Rumunjskoj. — Zbog pošumljivanja pjeskulja u Podravini. — Požar velike pilane Eislera i dr. u Zavidoviću u Bosnoj. — O prenosu šumarske nastave sa šumarske akademije u Tharandu na sveučilište u Lipskom. — Trgovina dugama polag amerikanskih izvještaja.     PDF    TXT 299
Šumar.     PDF    TXT 308
 
Oglas:
     
Prodaja 9044 jelovih, omorikovih i javorovih stabala.     PDF    TXT 308

                UNDER CONSTRUCTION