broj: 5/1901        pdf (6,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Piše Gašo Vac, kr. kot. šumar
Zemljištne zajednice, njihov postanak, razvoj i uredjenje.     pdf    TXT 233
Uzance drvotržtva na c. i kr. burzi u Beču.     PDF    TXT 264
 
Osobne viesti :
     
† Ladislav grof Pejacsevich virovitički.     PDF    TXT 268
 
Družtvene viesti:
     
Kućni red za upravni odbor hrv.-slav. šumarskoga družtva.     PDF    TXT 269
 
Zakoni i normativne naredbe :
     
Okružnica kr. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 22. ožujka 1901., upravljena na sve zamjenike vladinih povjerenika za imovne obćine u bivšoj Vojnoj Krajini, kojom se uredjuje suključarstvo i rukovanje sa sa blagajnom kod kotarskih šumarija spomenutih imovnih obćina.     PDF    TXT 272
 
Upit.
     
Upit.     PDF    TXT 274
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.     PDF    TXT 274
 
Promet i trgovina.
     
Promet i trgovina.     PDF    TXT 275
 
Različite viesti :
     
Državni izpit za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva u proljetnom roku. — † Josip Schlesinger i Dr. W. Neurath. — Lugarski tečaj u Pazinu. — Doktor zemljotežtva. — Pošumljenje pjeskulja. — Naučni tečaji za praktične šumare. — Svršeni pitomci lugarnica ili nižih šumarskih škola u Austriji.     PDF    TXT 276

                UNDER CONSTRUCTION