broj: 5/1900        pdf (10,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Sabrao prof. dr. Aug. Langhoffer
U šumama štetni kukci Hrvatske i Slavonije II.     PDF    TXT 259
Piše dr. Ivan Zoch
Tamba kuri ili iaponski kesten (Castanea japonica).     PDF    TXT 293
Piše Drag. Laksar
Putni paušal, dnevnice, zamjeničke i selitbene pristojbe činovnikah imov. obćinah.     PDF    TXT 297
Piše I. M.
Kako da stanemo na put šumskim štetama, kod krajiških imovnih obćina?     PDF    TXT 303
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje.     PDF    TXT 312
 
Družtvene viesti:
     
P. n. gg. članovom! — Zapisnik sjednice upravljajućeg odbora hrv -slav. šumarskoga družtva držane dne 13. prosinca 1899.     PDF    TXT 312
 
Zakoni i normativne naredbe :
     
Naredba od 20 ožujka 1900 br. 31.712 ex 1898. kr. hrv.-slav-dalm. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, kojom se odredjuje, koji sve činovnici imov. obćina imaju položiti jamčevinu.     PDF    TXT 318
 
Različite viesti:
     
Novi veliki vrbik za uzgoj košaračkih vrba. — Novo industrijalno poduzeće u Slavoniji. Druga izložba rogovlja i lovačkih trofeja u Zagrebu. — Državni izpit za samostalno vodjenje šumskog gospodarstva. — Ornitoložka centrala. — Reorganizacija tehničke srednje škole u Sarajevu. — Visoko priznanje. — Molba i uputa za popunjenje zbirke ptica narodnoga zooložkoga muzeja.     PDF    TXT 322

                UNDER CONSTRUCTION