broj: 5/1896        pdf (6,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Piše J. Z.
Izpod Kleka. Osvrt na šumarske, trgovačke, lovačke prilike i neprilike.     PDF    TXT 165
Piše V. Benak.
Zemljištne zajednice u Banovini, obzirom na šumsko-gospodarstvene prilike     PDF    TXT 170
Piše Stankovečki
Da li je opravdano, da se šumske štete prosudjuju u odsutnosti prijavitelja?     PDF    TXT 180
Piše J. E
O podcvietkivanju drveća.     PDF    TXT 183
Piše S. Bellamarić kr. kot. šumar
Šumarska praksa. Odgovor piscu Hrvatske domovine u br. 32. t. g.     PDF    TXT 185
 
Osobne viesti:
     
Odlikovanja. — Imenovanje. — † Mijo Radošević stari     PDF    TXT 192
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF    TXT 194
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Izvoz i dovoz francuzkih dužica.     PDF    TXT 194
 
Različite viesti:
     
Uspjeh proljetne pašarinske dražbe. - Ogromni hrastovi. — Kožišekova promjerka. — Urod žira godine 1896. — Dohodak za lov i za ribolov     PDF    TXT 195
Viesti zemaljskog izložbenog odbora: Zemaljski izložbeni odbor.     PDF    TXT 198
 
Sitnice:
     
Volumen omorikovih četinja. — Odpremanje živih zečeva. — Požar. — Željeznica Novska - Dugoselo     PDF    TXT 199
Uspjeh dražbe otočke imovne obćine.     PDF    TXT 200
Zaključni račun mirovinske zadruge lugarah II. banske imovne obćine u Petrinji za godinu 1895     PDF    TXT 201
Zaključni račun lugarske mirovinske zaklade sbora lugara imovne obćine ogulinske za godinu 1895.     PDF    TXT 201

                UNDER CONSTRUCTION