broj: 5/1895        pdf (9,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Njemački napisao šumarnik L. Hufnagl, preveo B. K
Kako da se provede uredjenje u prebornoj šumi?     PDF    TXT 173
Pravni odnošaji i obskrba vlastelinskih činovnika     PDF    TXT 188
Piše Drag. pl. Šram
Odgovor na članak g. M. Puka u br. 4. „Šum. lista" od t. g.     PDF    TXT 197
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Umro.     PDF    TXT 199
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik sjednice upr. odbora hrv.-slav. šumarskog družtva, obdržavane 8. prosinca 1894.     PDF    TXT 201
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Šumske i poljske štete medju potajno razdieljenim zadrugarima. — Doznačivanje liesa u pravo doba za takove objekte, za koje su imovne obćine bivše krajine dužne dati gradju bezplatno     PDF    TXT 204
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:.     PDF    TXT 205
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Osvrt na prometne prilike sa drveninom (drvnom robom)     PDF    TXT 206
 
Različite viesti :
     
Poučno putovanje austr. „Reichsforstverein-a" u Bosnu i Hercegovinu. — Zagradjivanje bujica u Hrvatskoj     PDF    TXT 207
 
Sitnice:
     
Poljski rad u svrhu hranenja gnjetela (fazana). — Kako stojimo sa čistom sječom? — Pogoršanje i osiromašenje šumskoga tla steljarenjem. — Znak po kojemu se lako saznati može suhoća gradljike (drvo za gradju). — Drvojedka (Polyporus destructor, der Hausschwamm) u šumi. — Grapholita proximana     PDF    TXT 214
Hrv.-slav. Šumarsko družtvo:.     PDF    TXT 218
Odgovor na pitanja u „Šum. listu" za mjesec travanj t. g. br. 4.     PDF    TXT 219
Izkaz dužnih šumskih odšteta u II. banskoj imovnoj obćini u Petrinji zaključkom gospodarske god. 1894.     PDF    TXT 220
Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 220

                UNDER CONSTRUCTION