broj: 5/1892        pdf (10,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
MALBOHAN, Eduard
V. Hrvatsko-primorski kras i pošumljenje istoga u području bivše vojne Krajine. Piše Malbohan, kr. šumarnik i nadzornik za pošumljenje primorskog krasa     PDF    TXT 211
Piše M. Dj. Pančić, kralj. srp. držav. šumar u ostavci
Trgovina sa drvi u Srbiji.     PDF    TXT 220
Piše I. E.
Bukov i cerov trud i bukova guba.     pdf    TXT 224
Piše A. K.
Šumarski vježbenik kod imovnih obćina.     PDF    TXT 227
 
Družtvene viesti:
     
U korist družtvene pripomoćne zaklade priposlao je.     PDF    TXT 233
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Uspjeh dražbene prodaje     PDF    TXT 235
 
Sitnice:
     
Drvoredi uz ceste i sadnja šumskog drveća na privatnom zemljištu. — Ugarsko šumarsko družtvo imalo je glavnu skupštinu; — Šumarski kvar kod I. banske imovne obćine. — Umjetno ribogojstvo u brodskoj imovnoj obćini. — Prodaja šumskih biljka. — Hrušteva gljiva-nametnica. — O uplivu vugljivosti uzduha i svjetla na postanak bodljika i trnja. — Šibom oslobodio zečica. — Pilotina ili piljevina kao jeftino i izvrstno gorivo     PDF    TXT 235
Izpravak     PDF    TXT 240

                UNDER CONSTRUCTION