broj: 5/1888        pdf (10,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=188805 and arb=1 order by id

 
Članci
     
Piše M. pl. B.
Izvješće šumarskog izvjestitelja županije riečko-modruške.     PDF    TXT 173
Piše J. K.
Aus dem Auenmittel-Walde.     PDF    TXT 185
Geografijsko rasprostranjenje četinjača u evropejskoj Rusiji i na Kavkazu.     PDF    TXT 187
Piše J. E.
Zakon o lovu i odštete po divljači počinjenih kvarovih.     PDF    TXT 198
Piše J. E.
Praktična razmatranja o kretanju mezgre u drveću.     pdf    TXT 201
Austrijski šumarski kongres     PDF    TXT 205
 
Družtvene viesti:
     
Sjednica upravljajućeg odbora.     PDF    TXT 217
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Naredba od 18. travnja 1888. br. 26662. izdana glede zavladalih nepodbština u uživanju paše i drvarije u kraških predielih i glede ograničenja držanja koza. — Odluka kr. zemalj. vlade od 5. velj. 1885. br. 47599 ex 1874. i odluka vis. kr. stola sedmorice u predmetu prekršaja proti ustanovi §. 2 i 32 zakona o lovu.     PDF    TXT 220
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Visomjer sa zrcalom     PDF    TXT 221
 
Osobne viesti:
     
Umrli : Gustav Pausa, Antun Ćelija i Stjepan Marinović. — Imenovanja.     PDF    TXT 222
 
Sitnice:
     
Sastanak bivših slušatelja c. kr. šum. akademije u Mariabrunnu. — Blagotvorno svojstvo vode, koja pada s krošnje drveća. — Prešano drvo za čunjke kod tkanja. — Paša stoke u šumi. — Šumsko-ogojne radnje u zagrebačkoj okolici. — Natječaji. — Zaključni račun prihoda i razhoda hrv.-slav. šumar. družtva godine 1887. — Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 223

                UNDER CONSTRUCTION