broj: 5/1887        pdf (9,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Piše Vatr. Rački
Šuma ili drveće u narodnom pjesništvu i u prozi.     PDF    TXT 185
Piše Pavao Barišić
Glas iz petrovaradinske imovne obćine glede potežkoća kod ušumljivanja i drugih poslovanja.     PDF    TXT 199
Pr. V. R—č
Pfisterov postupak kod napajanja drva.     PDF    TXT 206
Piše M. V.
Šumski odnošaji u britansko-indijskih pokrajinah.     PDF    TXT 210
od B—ć
Francuska trgovina s drvi i ondješnje šume     PDF    TXT 219
 
Družtvene viesti:
     
Na znanje našim p. n. gg. suradnikom. — Družtvene diplome.     PDF    TXT 225
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Šume i šumarenje u Bugarskoj. — Der gemischte Wald.     PDF    TXT 225
 
Lovstvo:
     
Lov na šljuke.     PDF    TXT 227
 
Osobne viesti:
     
Izstup iz službe imovne obćine. — Imenovanje.     PDF    TXT 228
 
Sitnice:
     
Poučno putovanje slušatelja šumarstva na kralj. gospod. šumar. učilištu u Križevcih. — Obdržavanje izpita za lugarsko-pomoćno i tehničko osoblje. — Stanje mirovinske zaklade lugara otočke imovne obćine. — Gospodarstveni glasovi iz Rieke. — Obilje šuma u englez Kolumbiji. — Daleko putovanje sbog lova. — Drevno stari hrast. — Izkaz tečajem godine 1886. prijavljenih i obsudjenih šumskih šteta i postupnih troškova kod imovne obćine križevačke. — Račun potrebe i pokrića za gospodarstvenu godinu od 1. siečnja do 31. prosinca 1886. II. banske imovne obćine. — Kako ćeš iznova oživiti staro drveće — Uporaba bukovine kod obrtnog pokućtva. — Uporaba drva od klekovine za košarstvo. — Rezanje bekve (Korbweide).     PDF    TXT 228

                UNDER CONSTRUCTION