broj: 5/1886        pdf (9,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Zašto „fraxinus excelsior" strašilo?.     PDF    TXT 193
Piše Gjuro Koča, nadšumar
Važnost stelje za šume i šumsko gospodarstvo.     PDF    TXT 199
Članovi hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva 1. siečnjem 1886.     PDF    TXT 222
 
Družtvene viesti:
     
Izpravak. — Predstavka.     PDF    TXT 234
 
Lovstvo:
     
K statistiki lova u Hrvatskoj. — K statistiki lova u Bosnoj. — Uvoz divljačine u Francezku. — Gojenje raka.     PDF    TXT 235
 
Naredbe i zakoni:
     
Okružnica glede sastavka izkaza o šumah privatnih osoba i moralnih sborova. — Naredba glede držanja paše koza u Tirolskoj.     PDF    TXT 236
 
Knjižtvo:
     
Književna objava.     PDF    TXT 238
 
Šumsko-redarstvene viesti:
     
Izkaz šumskih šteta u šumah vlastelinstva „Kutjevo" za vrieme od god. 1884. do 1885 — Šumski prekršaji u području kr. podžupanije vukovarske godine 1885. — Šumski požari.     PDF    TXT 238
 
Raznoliko:
     
Iz proračuna krajiške investicijonalne zaklade za god. 1886. — Nagrade za pošumljenje u Magjarskoj. — Izkaz petrovaradinske imovne obćine o kompetenciji pravoužitnika za gradju i ogrievno drvo na temelju izkaza obrazca l, 2, 3 i 5, nap. A. od godine 1881.     PDF    TXT 239

                UNDER CONSTRUCTION