broj: 5/1885        pdf (8,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=188505 and arb=1 order by id

 
Članci
     
Šumarski institut u Petrogradu.     PDF    TXT 189
Gojenje raka po šumskih potocih.     PDF    TXT 198
Saobćuje K. Prestini.
Strani nazori o hrvatskom Krasu.     PDF    TXT 203
Piše J. Zezulka, kr. šumar.
Naše lugarsko osoblje i pitanje ustrojstva lugarnice.     PDF    TXT 206
Napisao nadšumar Gj. Koča
Razmatranje o njemačkoj carini i trgovini s drvi.     PDF    TXT 210
 
Različite viesti:
     
Opetovana molba čitateljem „Šumarskoga lista". — Odborska sjednica. — Natječaji. — Znak vremena. — Knjižtvo. — Pripomoćna zaklada šum. družtva. — Stanje mirovinske zaklade lugara križevačke imovne obćine. — Šumske prodaje. — Prodaja šumah u području kr. podžupanije zlatarske. — Nješto o ovogodišnjoj manipulaciji sa šišaricami. — Nižji državni izpiti za lugarsko šumsko pomoćno osoblje. — Šumski požari. — Iz Križevaca. — Zagorsko lovačko družtvo. — Nesreća u službi. — Grad Zagreb i zagrebačka gora. — Organizacija državne šumarske uprave u Magjarskoj. — Visoka škola za zemljotežtvo u Beču. — Šumarski zavod na politehnici u Karlsruhi. — Lov na šljuke u Hrvatskoj. — Lovna sgoda. — Divokoza u šumah šumarije otočke. — Pudareva čegrtaljka. — Još jedna o navali kurjaka u okolišju Morovića. — Hajke na vukove u Bosni. — Sa Velebita. — Takodjer šumska ošteta. — K pošumljenju Krasa. — K proizvadjanju štapova u Hrvatskoj. — Uspješno sredstvo protiva miševom. — Fabrikacija papira iz drvenine u Americi. — Divlji kesten, hrana za tovljenje. — O uplivu godišta na tjeranje izboja iz panjeva. — Nojogojstvo. — Pčele kao liek. — Najstarije šumarske novine. — Nuzgredni užitci, milost božja. — Šumarski koledar za svibanj. — † Umrli. — Imenovanja.     PDF    TXT 222
Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 236
Nadalje pristupio u družtvo     PDF    TXT 236

                UNDER CONSTRUCTION