broj: 5/1883        pdf (10,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Osnova hrvatskog zakona o lovu.     PDF    TXT 201
O provedbi zak. čl. XXIII. od god. 1883. slovećeg o prorezu na puške i o porezu na lov...     PDF    TXT 208
Piše kot. šumar M. Starčević.
Pripomenak k Ettingerovu stroju za sjetni žira.     PDF    TXT 228
Po J. M. Jekiću.
Šume u Srbiji.     PDF    TXT 233
VII. glavna skupština hrv.-slav. šum. društva.     PDF    TXT 240
Izvješće tajnika o djelovanju upravljajućega odbora hrv.- slav. šumarskoga družtva tečajem godine 1883.     PDF    TXT 243
Proračun o potrebi i pokriću hrv.-slav. šumarskoga družtva za god. 1884.     PDF    TXT 249
Zaključni račun o blagajničkom rukovanju za g. 1882. hrv.-slav. šum. družtva     PDF    TXT 250
Piše M. Starčević, kot. šumar u Virju
Čuj, vidi pa se divi!     PDF    TXT 251
Bilježeno po J. Ettingeru
Izkaz, kada je godine 1882. i 1883. u okolici grada Zagreba i Maximira počimalo cvjetati šumsko drveće i grmlje.     PDF    TXT 252
 
Različite viesti
     
Naredba visoke vlade proti bezrazložnomu tamanenju divljači. — + Umro. - Šumarski državni izpiti u Zagrebu. — Biesan kurjak. — Reforme u srbskom šumarstvu. — K pošumljenju krša. — Visoka škola za zemljotežtvo u Beču. — Najstariji šumarski zavodi u Europi. — Električna puška. — Šume krajiške investicionalne zaklade. — Mirovinska zaklada činovničtva krajiških imovnih obćinah. — + Umro. — Konačni izpiti na kr. šumarskom učilištu u Križevcih. — Važna naredba. — Naši hrastovi. — Nevičimo na kraški puk. — Trgovina sa hrvatskim drvom. — Molba hrvatskim šumarom. — Iskrena rieč šumoposjednikom. — Imenovanja     PDF    TXT 255
Stanje družtvene blagajne.     PDF    TXT 261
Potvrda o uplaćenju društvenih prinosa. — Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 262

                UNDER CONSTRUCTION