broj: 5-7/1981        pdf (16,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Nikola KOMLENOVIĆ, Joso GRAČAN i Petar RASTOVSKI
Prilog rješavanju odnosa ishrane i rasta nekih proveniencija obične smreke (Picea abies Karst.).     PDF    TXT 211
Stevo Orlić
Prilog poznavanju sezonske dinamike visinskog rasta obične smreke, Pančićeve omorike i sitkanske smreke.     PDF    TXT 219
 
ČOVJEKOV OKOLIŠ I ZAŠTITA PRIRODE
     
Andrašić, D. UDK (643.04:599.73S.3).001.891
Rezultati istraživanja veličine šteta uzrokovanih jelenskom i srnećom divljači u šumama šumskog gospodarstva »Hraste u Vinkovcima     PDF    TXT 227
Golubović, U. UDK (684.04:599.735.3).001.891
Utvrđivanje vrijednosnog (novčanog) iznosa šteta od divljači u mješovitim sastojinama hrasta lužnjaka i poljskog jasena     PDF    TXT 241
Sabljica, B. UDK 639.1:616-001:599.735.3
Učinak magnum naboja za kuglani     PDF    TXT 257
 
PORTRETI I OBLJETNICE
     
Ivančević, V.
Poezija je dio čovjeka i života (prigodom druge zbirke pjesama Milana Krmpotića)     PDF    TXT 277
 
RAZNO
     
Krmpotić, M.
Meditacija drvosječe (pjesma)     PDF    TXT 280
 
ISKORIŠĆIVANJE ŠUMA
     
Heski, J. UDK: 634.0.7
Utjecaj ceste, nosivosti kamiona i snage motora na učinak troškova prijevoza drvnih sortimenata     PDF    TXT 281
 
MAGISTARSKI RADOVI
     
Heski, T.
Utjecaj ceste, nosivosti kamiona i snage motora na učinak troškova prijevoza drvnih sortimenata     PDF    TXT 281
 
IZ RADA ŠUMSKIH GOSPODARSTAVA
     
Piškorić, O.
Šumsko gospodarstvo Delnice 1960—1980     PDF    TXT 289
Tkalčić, B.
Šumarstvo Zadra i Zadarske regije u prošlosti i sadašnjosti     PDF    TXT 294
 
STRUČNI SKUPOVI I SAVJETOVANJA
     
Štahan, Ž.
Drvo kao izvor energije     PDF    TXT 309
 
ŠUMARSTVO DRUGIH ZEMALJA
     
Piškorić, O.
Štete od divljači u Francuskoj     PDF    TXT 311
Piškorić, O.
Akcija pošumljavanja u NR Kongo (Brazzaville) . . .     PDF    TXT 312
 
STRANA STRUČNA LITERATURA
     
Hruška, B.
Lesnicka prace 59 (1980) br. 5—12     PDF    TXT 313
Piškorić, O.
Ueckermann, E. — Scholz, H.: Wildäsungsflächen: Planung, Anlage, Pflege     PDF    TXT 319
 
DRUŠTVENE VIJESTI SITŠDI HRVATSKE I DITŠDI
     
Zapisnik 15. sjednice UO SITŠDI Hrvatske     PDF    TXT 320
 
ČOVJEKOV OKOLIŠ I ZAŠTITA PRIRODE
     
"Delegatski vjesnik"
Stanje i mogućnosti razvoja lovstva u SR Hrvatskoj u razdoblju od 1981. do 1985.     PDF    TXT 323

                UNDER CONSTRUCTION