broj: 5-6/2021        pdf (15,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=202105 and arb=1 order by id

 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
Odlazak čovjeka koji je život posvetio šumi i šumarstvu     pdf    TXT     HR     EN 209
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Tomislav Poršinsky, Vitomir Kajgana, Željko Tomašić, Andreja Đuka UDK 630* 453 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.145.5-6.1
Granični nagib kretnosti skidera s vitlom temeljem vučne značajke vozila     pdf    TXT     HR     EN 211
Krunoslav Sever, Dimitrije Damir Sviličić, Tomislav Karažija, Boris Lazarević, Željko Škvorc UDK 630*232.3 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.145.5-6.2
Fotosintetski odgovor bukovih klijanaca na suboptimalnu ishranjenost s mineralnim hranivima     pdf    TXT     HR     EN 225
Ahmet Lojo, Jusuf Musić, Besim Balić, Admir Avdagić, Velid Halilović, Aida Ibrahimspahić, Jelena Knežević UDK 630* 523 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.145.5-6.3
Modeliranje debljine kore bukve (Fagus sylvatica L.)     pdf    TXT     HR     EN 239
Tark Çtgez, Refik Karagül, Mehmet Özcan UDK 630*114.1 + 116
https://doi.org/10.31298/sl.145.5-6.4
Procjena utjecaja nekih značajki sliva obilježenih dominantno šumarstvom i poljoprivredom na otjecanje vode i produkciju suspendiranog erozijskog nanosa     pdf    TXT     HR     EN 249
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Nediljko Landeka, Mirela Uzelac, Danijela Poljuha, Barbara Sladonja UDK 630* 453
https://doi.org/10.31298/sl.145.5-6.5
Prvi nalaz azijske pamučne štitaste uši Takahashia japonica u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 263
Sažetak
Azijska pamučna štitasta uš Takahashia japonica Cockerell (Hemiptera, Coccomorpha, Coccidae), vrsta je porijeklom iz Japana. U Europi je prvi put pronađena 2017. godine u Italiji te 2018. godine u Velikoj Britaniji. U ovom radu dajemo pregled prvog nalaza vrste T. japonica u Hrvatskoj. Prvi nalaz kukca T. japonica uočen je 2019. godine u Puli (Istarska županija, Hrvatska), a vrsta je determinirana u proljeće 2020 godine. Kako bi što učinkovitije prikupili terenske podatke, pokrenuli smo kampanju po načelu „građani znanstvenici“ pod naslovom: “Traži se neobičan kukac - Takahashia japonica”. Poziv za dostavu dojava s lokacijama poslan je svim komunalnim gradskim poduzećima u Istri, javnim ustanovama zaštićenih područja, nevladinim udrugama te je podijeljen u lokalnim novinama i radio postajama. Specifična morfologija ooteka omogućila je lako prepoznavanje ove vrste i osigurala pouzdanost dojava građana. Tijekom kampanje prikupljeno je ukupno sedam dojava u širem središtu grada Pule. Najčešća biljka domaćin bila je Acer sp. i Morus alba L. od kojih su neka stabla pretrpjela značajnu defolijaciju te propadanje krošnje. S obzirom na ograničenu zarazu i relativno mali broj zaraženih stabala opravdano je pokušati provesti potpuno uklanjanje ove vrste. Postupci mjera ranog otkrivanja i brzog iskorjenjivanja invazivnih štetočina u skladu su s Pravilnikom br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te Europske i Mediteranske Organizacije za Zaštitu Bilja (EPPO). Aktivnosti iskorjenjivanja dogovorene su s gradskim komunalnim poduzećem Herculanea d.o.o. koji je odgovoran za hortikulturu i zaštitu biljaka u gradu Puli.
Ključne riječi: prvi nalaz; azijska pamučna štitasta uš (Takahashia japonica); biljni nametnik; invazivna vrsta; rano otkrivanje
Toni Safner, Ana Gracanin, Ivan Gligora, Boštjan Pokorny, Katarina Flajšman, Marco Apollonio, Nikica Šprem UDK 630* 461
https://doi.org/10.31298/sl.145.5-6.6
Ograde na državnim granicama kao prijetnja povezanosti staništa: studija slučaja iz Jugoistočne Europe     pdf    TXT     HR     EN 269
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Marina Milović, Marko Kebert, Saša Orlović UDK 630* 172.8
https://doi.org/10.31298/sl.145.5-6.7
Kako mikorize mogu pomoći šumama da se nose s aktualnim klimatskim promjenama     pdf    TXT     HR     EN 279
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
Zelena žuna (Picus viridis L.)     PDF    TXT 287
Jozo Franjić
Kraljevska paprat (Osmunda regalis L., Osmundaceae)     PDF    TXT 287
Ivo Aščić
Ugrožene nacionalne divlje životinje     PDF    TXT 289
 
AKTUALNO
     
Krunoslav Sever
Znanstveni projekt PhenoInter – projektna ideja i očekivani rezultati     PDF    TXT 291
 
OBLJETNICE
     
Silvija Zec
15 godina strukovne komore u šumarstvu (2006 – 2021)     PDF    TXT 296
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Damir Drvodelić
Prof. dr. sc. Milan Glavaš: Ljekovite papratnjače     PDF    TXT 300
 
IN MEMORIAM
     
Oliver Vlainić
Zoran Sabljarić, dipl. ing. šum. (Karlovac, 15. 5. 1961. – Karlovac, 3. 4. 2021.)     PDF    TXT 302

                UNDER CONSTRUCTION