broj: 5-6/2021        pdf (15,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=202105 and arb=1 order by id

 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
Odlazak čovjeka koji je život posvetio šumi i šumarstvu     pdf    TXT     HR     EN 209
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Tomislav Poršinsky, Vitomir Kajgana, Željko Tomašić, Andreja Đuka UDK 630* 453 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.145.5-6.1
Granični nagib kretnosti skidera s vitlom temeljem vučne značajke vozila     pdf    TXT     HR     EN 211
Krunoslav Sever, Dimitrije Damir Sviličić, Tomislav Karažija, Boris Lazarević, Željko Škvorc UDK 630*232.3 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.145.5-6.2
Fotosintetski odgovor bukovih klijanaca na suboptimalnu ishranjenost s mineralnim hranivima     pdf    TXT     HR     EN 225
Sažetak
U ovom radu prikazani su rezultati izmjere parametara koji opisuju fotosintetsku aktivnost bukovih klijanaca pod utjecajem suboptimalne ishranjenosti s mineralnim hranivima. Cilj rada bio je približiti ovu problematiku šumarskoj praksi kroz raspravu dobivenih rezultata u kontekstu dosadašnjih spoznaja o utjecaju mineralne ishrane na fotosintetski proces šumskoga drveća. U rano proljeće 2019. godine bukovi klijanci porijeklom iz jedne prirodne mješovite sastojine hrasta kitnjaka i obične bukve presađeni su u sterilni supstrat (agroperlit). Nakon presadnje redovito su zalijevani (tretirani) kompletnom hranivom otopinom (KO tretman), odnosno hranivim otopinama u kojima su izostavljeni dušik (–N tretman), fosfor (–P tretman), magnezij (–Mg tretman) ili željezo (–Fe tretman). Na šest klijanaca unutar svakog od pet prethodno opisanih tretmana tijekom vegetacijskog razdoblja 2019. godine redovito su mjereni sljedeći parametri: stopa fotosinteze (A), provodljivost puči (gs), intercelularna koncentracija CO2 (ci), indeks relativnog sadržaja klorofila u lišću (CCI) te indeks fotosintetske učinkovitosti (PIABS). Svi parametri bili su lošiji kod klijanaca iz –N, –P i –Mg tretmana u odnosu na klijance iz KO tretmana. Takav rezultat vjerojatno proizlazi iz fizioloških funkcija N, P i Mg koji sudjeluju u građi proteina i enzima, prometu i skladištenju energije te građi klorofila, što je sve skupa neophodno za uredno funkcioniranje cjelokupnog fotosintetskog procesa. Unatoč važnoj ulozi Fe u gotovo svim životnim procesima biljaka pa tako i fotosintezi svi mjereni parametri kod klijanaca iz –Fe i KO tretmana bili su podjednaki. Međutim, za razliku od N, P i Mg koji pripadaju skupini makrohraniva, Fe pripada skupini mikrohraniva, čije su koncentracije u biljnom tkivu relativno niske. Prema tome, moguće je pretpostaviti da su istraživani klijanci iz tla prirodne sastojine i/ili iz rezervi u sjemenu tijekom početne faze svoga razvoja uspjeli usvojiti i/ili mobilizirati dovoljnu količinu Fe koja im je bila dostatna za normalno funkcioniranje tijekom cijelog vegetacijskog razdoblja, bez obzira na kasniju primjenu tretmana. S obzirom na ovakav rezultat, inicijalno praćenje parametara fotosintetske aktivnosti bit će nastavljeno tijekom sljedećih nekoliko vegetacijskih razdoblja. U tom periodu planira se započeti s praćenjem dinamike vegetativnoga rasta, fenologije listanja i razvoja vizualnih simptoma pri suboptimalnoj ishranjenosti obične bukve s mineralnim hranivima s ciljem dodatnog približavanja ove problematike šumarskoj praksi.
Ključne riječi: Fagus sylvatica; obična bukva; klijanci; fotosinteza; mineralna hraniva
Ahmet Lojo, Jusuf Musić, Besim Balić, Admir Avdagić, Velid Halilović, Aida Ibrahimspahić, Jelena Knežević UDK 630* 523 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.145.5-6.3
Modeliranje debljine kore bukve (Fagus sylvatica L.)     pdf    TXT     HR     EN 239
Tark Çtgez, Refik Karagül, Mehmet Özcan UDK 630*114.1 + 116
https://doi.org/10.31298/sl.145.5-6.4
Procjena utjecaja nekih značajki sliva obilježenih dominantno šumarstvom i poljoprivredom na otjecanje vode i produkciju suspendiranog erozijskog nanosa     pdf    TXT     HR     EN 249
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Nediljko Landeka, Mirela Uzelac, Danijela Poljuha, Barbara Sladonja UDK 630* 453
https://doi.org/10.31298/sl.145.5-6.5
Prvi nalaz azijske pamučne štitaste uši Takahashia japonica u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 263
Toni Safner, Ana Gracanin, Ivan Gligora, Boštjan Pokorny, Katarina Flajšman, Marco Apollonio, Nikica Šprem UDK 630* 461
https://doi.org/10.31298/sl.145.5-6.6
Ograde na državnim granicama kao prijetnja povezanosti staništa: studija slučaja iz Jugoistočne Europe     pdf    TXT     HR     EN 269
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Marina Milović, Marko Kebert, Saša Orlović UDK 630* 172.8
https://doi.org/10.31298/sl.145.5-6.7
Kako mikorize mogu pomoći šumama da se nose s aktualnim klimatskim promjenama     pdf    TXT     HR     EN 279
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
Zelena žuna (Picus viridis L.)     PDF    TXT 287
Jozo Franjić
Kraljevska paprat (Osmunda regalis L., Osmundaceae)     PDF    TXT 287
Ivo Aščić
Ugrožene nacionalne divlje životinje     PDF    TXT 289
 
AKTUALNO
     
Krunoslav Sever
Znanstveni projekt PhenoInter – projektna ideja i očekivani rezultati     PDF    TXT 291
 
OBLJETNICE
     
Silvija Zec
15 godina strukovne komore u šumarstvu (2006 – 2021)     PDF    TXT 296
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Damir Drvodelić
Prof. dr. sc. Milan Glavaš: Ljekovite papratnjače     PDF    TXT 300
 
IN MEMORIAM
     
Oliver Vlainić
Zoran Sabljarić, dipl. ing. šum. (Karlovac, 15. 5. 1961. – Karlovac, 3. 4. 2021.)     PDF    TXT 302

                UNDER CONSTRUCTION