broj: 5-6/2013        pdf (4,26 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
ŠUMARSTVO SA I BEZ NAKNADE ZA OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA     pdf    TXT     HR     EN 277
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Krešimir Greger, Ksenija Šegotić, Tomislav Grladinović, Kristina Bičanić, Ivana Perić UDK 630* 836 (001)
RANGIRANJE KRITERIJA PRI UTVRĐIVANJU SPOSOBNOSTI TEHNOLOŠKOG PROCESA U PROIZVODNJI NAMJEŠTAJA     pdf    TXT     HR     EN 279
Branislav Trudić, Marko Kebert, M. Boris Popović, Dubravka Štajner, Saša Orlović, Vladislava Galović, Andrej Pilipović UDK 630* 165
UTJECAJ ONEČIŠĆENOSTI TLA TEŠKIM METALIMA NA KLONOVE TOPOLA IZ SRBIJE     pdf    TXT     HR     EN 287
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Behiye Banu BILGEN, Murat ALAN, Yusuf KURT UDK 630* 165
ZNAČAJ EFEKTIVNOG BROJA KLONOVA U KLONSKIM SJEMENSKIM PLANTAŽAMA: KOMPARATIVNO ISTRAŽIVANJE ZA SEDAM CRNOGORIČNIH VRSTA U TURSKOJ     pdf    TXT     HR     EN 297
M. Georgieva, G. Georgiev, D. Pilarska, P. Pilarski, P. Mirchev, I. Papazova-Anakieva, S. Naceski, P. Vafeidis, M. Matova UDK 630* 453
PRVI NALAZ ENTOMOPHAGA MAIMAIGA (ENTOMOPHTHORALES: ENTOMOPHTHORACEAE) U POPULACIJAMA LYMANTRIA DISPAR U GRČKOJ I REPUBLICI MAKEDONIJI     pdf    TXT     HR     EN 307
Sažetak
Entomopatogena gljiva Entomophaga maimaiga Humber, Shimazu & Soper (Entomophtorales: Entomophtoraceae) prvi je puta utvrđena u populacijama gubara, Lymantria dispar (L.) (Lepidoptera: Erebidae) u Grčkoj i Republici Makedoniji nakon introdukcije ovog patogena u Bugarsku 1999. godine. Tijekom 2012. godine obavljen je pregled hrastovih sastojina na tri lokacije u području Xanthi u Grčkoj i na tri lokacije u okolici Prilepa u Makedoniji. Gusjenice gubara sakupljane su većinom u četvrtom do šestom larvalnom stadiju u razdoblju svibanj–lipanj. Tijekom laboratorijskog uzgoja smrtnost gusjenica sakupljenih u Grčkoj iznosila je od 36,4 do 89,3 %. Smrtnost gusjenica s lokaliteta u Makedoniji bila je između 16,7 i 87,8 %. Uginule gusjenice analizirane su pomoću svjetlosnog mikroskopa na prisutnost E. maimaiga i ostalih patogena. Patogena gljiva E. maimaiga utvrđena je na uzorku s jednog lokaliteta u Grčkoj (Kidaris) i na uzorcima svih lokaliteta u Makedoniji (Toplica, Belovodica i Kruševo). Azigospore E. maimaiga utvrđene su u 78,6 % uginulih gusjenica s lokaliteta Kidaris i između 8,3 i 16,3 % uginulih gusjenica s tri lokaliteta u Makedoniji. Nedavni nalazi E. maimaiga u Srbiji i europskom dijelu Turske te najnoviji nalazi u Grčkoj i Republici Makedoniji ukazuju na vjerojatnost da je ovaj patogen već inficirao populacije gubara u ostalim dijelovima balkanskog poluotoka.

Ključne riječi: Entomopatogena gljiva; Entomophaga maimaiga; prvi nalaz; Lymantria dispar
 
STRUČNI ČLANCI
     
Željko Španjol, Roman Rosavec, Damir Barčić, Josipa Filipović UDK 630* 43
ŠUMSKI POŽARI NA PODRUČJU UPRAVE ŠUMA PODRUŽNICA SENJ 1991–2009.     pdf    TXT     HR     EN 313
Marilena Idžojtić, Igor Poljak, Marko Zebec UDK 630* 271
DETERMINACIJA DRVEĆA I GRMLJA U ARBORETUMU LISIČINE U OKVIRU PROJEKTA OBNOVE – 2. DIO     pdf    TXT     HR     EN 325
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
JELOVA SJENICA (Parus ater L.)     PDF    TXT 334
 
AKTUALNO
     
Vlado Šoštarić
ZAŠTO I DO KADA TAKO?     PDF    TXT 335
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Igor Anić
Odjeci 2011. – Međunarodne godine šuma: objavljen Zbornik radova znanstveno-stručnoga skupa u Vinkovcima     PDF    TXT 336
Boris Vrbek
Nikola Pernar, Darko Bakšić i Ivan Perković: Terenska i laboratorijska istraživanja tla – priručnik za uzorkovanje i analizu     PDF    TXT 338
Alojzije Frković
DIVJAD IN LOVSTVO – VELIKI SLOVENSKI ENCIKLOPEDIJSKI LOVAČKI PRIRUČNIK     PDF    TXT 339
Milan Glavaš
OPŠTA ENTOMOLOGIJA     PDF    TXT 341
Frane Grospić
L’ITALIA FORESTALE E MONTANA     PDF    TXT 345
 
IZ HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Alojzije Frković
SEKCIJA ŠUMARA GORANA UMIROVLJENIKA NA SUSRETU U VRBOVSKOM     PDF    TXT 347
Damir Delač
ZAPISNIK 117. REDOVITE SJEDNICE SKUPŠTINE HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA     PDF    TXT 351
 
KORICE
     
Boris Hrašovec
Saturnia pyri – veliko noćno paunče, golijat među domaćim leptirima i vrijedan element očuvanosti naših šuma     PDF    TXT 361

                UNDER CONSTRUCTION