broj: 5-6/2007        pdf (24,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić
Uloga naših nizinskih šuma u globalnoj promjeni klime     PDF    TXT     HR 206
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Oršanić, M., D. Drvodelić, I. Kovačević UDK 630* 232.3 (001)
Rasadnička proizvodnja sadnica crnoga oraha (Juglans nigra L.)     pdf    TXT     HR     EN 207
Prka, M., A. P. B. Krpan UDK 630* 525 (001)
Problem određivanja sortimentne strukture jednodobnih bukovih sastojina     pdf    TXT     HR     EN 219
Ballian, D., F. Bogunić, G. Božič UDK 630* 165 (001)
Genetička varijabilnost obične smreke(Picea abies /L./ H. Karst.) u bosanskom dijelu Dinarida     pdf    TXT     HR     EN 237
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Čavlović, J., K. Teslak, M. Božič, D. Kremer, Z. Spajić UDK 630* 560 (Juglans nigra L.)
Rast i prirast crnoga oraha (Juglans nigra L.) u istočnoj Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 247
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Margaletić, J., M. Grubešić, T. Kalvi, G. Videc UDK 630* 450 + 451
Utjecaj europskoga dabra (Castor fiber L.) na šumski ekosustav gospodarske jedinice “Turopoljski lug”     pdf    TXT     HR     EN 257
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Plavetna sjenica (Parus caeruleus L.)     PDF    TXT 266
Kranjčev, R.
Na Šehovcu     PDF    TXT 267
Kranjčev, R.
Rijetkosti s Đurđevačkih pesaka     PDF    TXT 267
 
AKTUALNO
     
Jurjević, P.
O kanalu Dunav – Sava sa šumarskoga stajališta     PDF    TXT 269
Frković, A.
U Lividragi otkriveno spomen-obilježje akademiku Dušanu Klepcu     PDF    TXT 272
 
DANI HRVATSKOG ŠUMARSTVA
     
Pleše, V.
Izložba lovačkih trofeja slika i fotografija, Dan otvorenih vrata     PDF    TXT 275
Delač, D.
Zapisnik 111. redovite sjednice Skupštine HŠD-a     PDF    TXT 276
Pleše, V.
Savjetovanje na temu daljinska istraživanja u šumarstvu     PDF    TXT 281
Delač, D.
Svečana akademija povodom Dana hrvatskoga šumarstva     PDF    TXT 282
Pleše, V.
Natjecanje radnika u šumarstvu     PDF    TXT 285
Oluić, D.
Geomatica 10 – novi softver     PDF    TXT 286
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Frković, A.
Priče o dva istarska dragulja     PDF    TXT 288
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Marečić, M.
Stanje šuma i šumskog fonda Istre nakon II. svjetskog rata     PDF    TXT 289
 
OBLJETNICE
     
Mladen Skoko
Život i djelo Albina Leusteka glavnog šumara zagrebačke gradske šumarije na Medvednici     PDF    TXT 291
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Dundović, J., H. Jakovac
Godišnja sjednica Upravnog vijeća asocijacije Pro Silva Europa     PDF    TXT 300
Videc, G.
4th International Wildland fire conference     PDF    TXT 303
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Grospić, F.
Članovi HŠD Ogranak Zagreb dva dana na području Gorskog kotara     PDF    TXT 306
 
IN MEMORIAM
     
Schreiber, P.
Branimir Baričević, (1960 – 2006)     PDF    TXT 311

                UNDER CONSTRUCTION