broj: 5-6/2006        pdf (30,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=200605 and arb=1 order by id

 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Prof. dr. sc. Branimir Prpić
ŠTO NAM DONOSI NAŠIH 160 GODINA HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA I 130 GODINA “ŠUMARSKOGA LISTA”     PDF    TXT     HR 174
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
CEROVEČKI, Zdravko UDK 630* 188 (001)
Seslerio sadlerianae-Ostryetum Cerovečki ass. nov. (Ostryo-Carpinion orientalis Ht. 1959) u gorju sjeverozapadne Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 175
Bobinac, Martin UDK 630* 242 (001)
Učinak proreda na prirast stabala različitih bioloških položaja u srednjedobnoj sastojini bukve     pdf    TXT     HR     EN 183
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Schneider-Jacoby, Martin UDK 630* 263 + 148.2 + 907.1
Poplavna područja Save i Drave: Ugroženi ekosustavi od međunarodnog značenja     pdf    TXT     HR     EN 193
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Dubravac, T., V. Krejči, B. Vrbek UDK 630* 231 + 181 + 114.3
Struktura i razvoj 161 godinu stare smrekove kulture     pdf    TXT     HR     EN 219
Sažetak: Na trajnoj pokusnoj plohi osnovanoj 1956. godine u 113-godišnjoj kulturi smreke na području Šumarije “Delnice”, G. j. “Delnice”, predjel “Velika Rebar–Sović laz”, praćen je razvoj strukture te obnove sastojine tijekom pet sukcesivnih izmjera (1956, 1957, 1962, 1994. i 2004). Ploha graniči s prirodnom šumom bukve i jele (Omphalodo-Fagetum Marinček et al. 1992) na dolomitu. Neposredna blizina te sastojine odrazila se na povratak bukve, javora, jele i ostalih vrsta drveća i grmlja na svoje prvotno stanište koje je čovjek pretvorio u sjenokošu – laz te prije 161. godinu u kulturu smreke.
Na temelju dosadašnjih izmjera razvidno je kako se sastojina sastoji od tri dijela. Dominantni sloj čine posađena stabla smreke, čija je distribucija broja stabala zvonolika s postupnim pomicanjem distribucije u desno, koja postaje razvučenija i spljoštenija. Drugi dio sastojine, podstojni sloj, čini prirodnim putem urasla bukva s pokojim gorskim javorom s izrazito padajućom distribucijom broja stabala. Prirodno urasla jela čini potisnuti dio sastojine, obzirom na male dimenzije i zastupljenost s padajućom distribucijom broja stabala.
Izmjera mladog naraštaja ukazuje kako se brojno stanje pomlatka jele u deset godina (1994–2004) povećalo skoro 100 % (sa 4700 na 8950 jedinki po ha), ali niti jedna nije svojom visinom prerasla 30 cm. Brojno stanje mladika bukve je nedostatno (1250 jedinki 1994. godine, a 2004. godine 950 jedinki po ha), a kvaliteta izrazito loša. Javor se u razvojnom stadiju pomlatka i mladika javio obilnije, ali zbog prevelike zastrtosti tla krošnjama smreke i bukve od 88 % te obgrizanja divljači ne osigurava kvalitetnu obnovu.
Kultura smreke razvila se na matičnoj podlozi dolomita te na tri glavna tipa tla. Luvisoli se javljaju pretežno u vrtačama (zastupljenost 20 %), dok se rendzine (zastupljenost 30 %) i smeđa tla na dolomitu (zastupljenost 50 %) nalaze na strmijim stranama te na hrptovima. Dobiveni rezultati kemijskih i fizikalnih analiza upućuju kako su tla iz prirodne jelovo-bukove sastojine i livade bogatija hranjivima i humusom od tla iz smrekove kulture.
Buduća istraživanja treba usmjeriti u dva usporedna smjera i to praćenjem prirodnog tijeka razvoja smrekove kulture te praćenjem uspjeha obnove primjenom kombiniranih metoda odnove na malim površinama (grupe ili skupine) i razvoju ovih sastojina u pravcu bukovo-jelovih sastojina.
Ključne riječi: bukva; jela; mladi naraštaj; pedološke analize; prirodna obnova; smreka; struktura sastojine; zastrtost
 
AKTUALNO
     
Delač, Damir
160 god. od osnutka HŠD-a i 130 god. neprekidnoga izlaženja Šumarskoga lista, Svečana akademija povodom obilježavanja     PDF    TXT 230
Delač, Damir
Zapisnik s Izborne (110. redovite) skupštine Hrvatskoga šumarskog društva     PDF    TXT 239
Gubijan, Željko
“Šuma okom šumara” - 3. Bjelovarski salon fotografije s međunarodnim sudjelovanjem     PDF    TXT 252
Frković, Alojzije
Mala čigra i močvarno bilje na poštanskim markama     PDF    TXT 254
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Molak, Branimir
Zar i zbog vjetra treba poskupjeti električna energija?     PDF    TXT 257
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Galeb klaukavac (Larus cacchinans L)     PDF    TXT 258
Lisjak, Zlatko
Eminovačka šuma – požeški maksimir!?     PDF    TXT 259
Kranjčev, Radovan
Proljeće u samoborskom gorju i Žumberku     PDF    TXT 263
Kranjčev, Radovan
Bosanski ljiljan (Lilium bosniacum /Beck/ Beck ex Fritsch)     PDF    TXT 266
Kranjčev, Radovan
Robertijev kaćun     PDF    TXT 267
 
ŠUMSKI ŠTETNICI
     
Kranjčev, Radovan
Vrbotočac     PDF    TXT 269
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Frković, Alojzije
O “našem zecu” iz pera Davora Martića     PDF    TXT 270
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 272
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Dundović, Josip
13. C.A.R.M.E.N. – Forum (Straubing, 2. do 4. travnja 2006. godine)     PDF    TXT 275
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Skoko, Mladen
Studenti rodom iz Rusije i Ukrajine koji su šumarske znanosti apsolvirali u Zagrebu     pdf    TXT 277
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Delač, Damir
Jadran i kras – 13. dani poljoprivrede, ribolova i šumarstva     PDF    TXT 284
Delač, Damir
ZAPISNIK 2. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a     PDF    TXT 285
 
IN MEMORIAM
     
Matić, Slavko
Akademik Dušan Klepac (1917–2006)     pdf    TXT 288
Tomić, Ivica
Lazar Vujić (1932–2006)     pdf    TXT 290
Gregorović, Ilija
Slavko Šarčević, (1929–2006)     pdf    TXT 291

                UNDER CONSTRUCTION