broj: 5-6/2006        pdf (30,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Prof. dr. sc. Branimir Prpić
ŠTO NAM DONOSI NAŠIH 160 GODINA HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA I 130 GODINA “ŠUMARSKOGA LISTA”     PDF    TXT     HR 174
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
CEROVEČKI, Zdravko UDK 630* 188 (001)
Seslerio sadlerianae-Ostryetum Cerovečki ass. nov. (Ostryo-Carpinion orientalis Ht. 1959) u gorju sjeverozapadne Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 175
Sažetak: Asocijacija Seslerio sadlerianae-Ostryetum je reliktna šumska zajednica sjeverozapadne Hrvatske. Nastava vrlo strme, teško pristupačne, gotovo vrletne položaje na plitkim ili srednje dubokim skeletnim tlima (rendzinama) povrh dolomitne litološke podloge ili dolomitiziranih vapnenaca. To su izrazito svijetle šume, rijetkog sklopa u kojima znatan dio florističkog sastava uz vrste kserotermnih bjelogoričnih šuma reda Quercetalia pubescentis-petraeae Br.-Bl. 1932, čine vrste borovih šuma razreda Erico-Pinetea Ht. 1959, kao i vrste kserotermnih livada razreda Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. 1943. Asocijacija, nastava ekstremno nepovoljna staništa za razvoj šumske vegetacije, te ima isključivo zaštitnu funkciju protiv erozije, a održava se kao trajni stadij. Iako su te šume bez značenja u šumsko-gospodarskom smislu u pogledu razumijevanja recentne kserotermne vegetacije bjelogoričnih šuma sjeverozapadne Hrvatske, njihovo poznavanje je izuzetno važno. Ovisno o izloženosti as. Seslerio sadlerianae-Ostryetum progresivnom sukcesijom razvija se u as. Querco-Ostryetum carpinifoliae Ht. 1938 ili u as. Ostryo-Fagetum (M. Wraber) ex Trinajstić 1972.
S obzirom na sinsustavni položaj šume as. Seslerio sadlerianae-Ostryetum podredili smo svezi Ostryo-Carpinion orientalis Ht. 1959 i redu Quercetalia pubescentis-petraeae te razredu Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger 1937.
Ključne riječi: as Seslerio sadlerianae-Ostryetum.; sjeverozapadna Hrvatska; Vegetacija Hrvatske
Bobinac, Martin UDK 630* 242 (001)
Učinak proreda na prirast stabala različitih bioloških položaja u srednjedobnoj sastojini bukve     pdf    TXT     HR     EN 183
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Schneider-Jacoby, Martin UDK 630* 263 + 148.2 + 907.1
Poplavna područja Save i Drave: Ugroženi ekosustavi od međunarodnog značenja     pdf    TXT     HR     EN 193
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Dubravac, T., V. Krejči, B. Vrbek UDK 630* 231 + 181 + 114.3
Struktura i razvoj 161 godinu stare smrekove kulture     pdf    TXT     HR     EN 219
 
AKTUALNO
     
Delač, Damir
160 god. od osnutka HŠD-a i 130 god. neprekidnoga izlaženja Šumarskoga lista, Svečana akademija povodom obilježavanja     PDF    TXT 230
Delač, Damir
Zapisnik s Izborne (110. redovite) skupštine Hrvatskoga šumarskog društva     PDF    TXT 239
Gubijan, Željko
“Šuma okom šumara” - 3. Bjelovarski salon fotografije s međunarodnim sudjelovanjem     PDF    TXT 252
Frković, Alojzije
Mala čigra i močvarno bilje na poštanskim markama     PDF    TXT 254
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Molak, Branimir
Zar i zbog vjetra treba poskupjeti električna energija?     PDF    TXT 257
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Galeb klaukavac (Larus cacchinans L)     PDF    TXT 258
Lisjak, Zlatko
Eminovačka šuma – požeški maksimir!?     PDF    TXT 259
Kranjčev, Radovan
Proljeće u samoborskom gorju i Žumberku     PDF    TXT 263
Kranjčev, Radovan
Bosanski ljiljan (Lilium bosniacum /Beck/ Beck ex Fritsch)     PDF    TXT 266
Kranjčev, Radovan
Robertijev kaćun     PDF    TXT 267
 
ŠUMSKI ŠTETNICI
     
Kranjčev, Radovan
Vrbotočac     PDF    TXT 269
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Frković, Alojzije
O “našem zecu” iz pera Davora Martića     PDF    TXT 270
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 272
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Dundović, Josip
13. C.A.R.M.E.N. – Forum (Straubing, 2. do 4. travnja 2006. godine)     PDF    TXT 275
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Skoko, Mladen
Studenti rodom iz Rusije i Ukrajine koji su šumarske znanosti apsolvirali u Zagrebu     pdf    TXT 277
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Delač, Damir
Jadran i kras – 13. dani poljoprivrede, ribolova i šumarstva     PDF    TXT 284
Delač, Damir
ZAPISNIK 2. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a     PDF    TXT 285
 
IN MEMORIAM
     
Matić, Slavko
Akademik Dušan Klepac (1917–2006)     pdf    TXT 288
Tomić, Ivica
Lazar Vujić (1932–2006)     pdf    TXT 290
Gregorović, Ilija
Slavko Šarčević, (1929–2006)     pdf    TXT 291

                UNDER CONSTRUCTION