broj: 5-6/2006        pdf (30,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Prof. dr. sc. Branimir Prpić
ŠTO NAM DONOSI NAŠIH 160 GODINA HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA I 130 GODINA “ŠUMARSKOGA LISTA”     PDF    TXT     HR 174
Prije 10 godina obilježena je 150. godišnjica Društva i 120. godišnjica “Šumarskoga lista”. Bio je to vrlo svečan dan s puno gostiju i kao uvijek s velikim odazivom struke, i to kako naše, tako i one iz susjednih zemalja. Sada 10 godina kasnije, ali s gorkim iskustvom i usporedbom na neka druga razdoblja naše povijesti koja bi najradije zaboravili. Šuma danas u čitavom svijetu predstavlja simbol sigurnosti i zaštite krajobraza, zaštite zdravlja i prostor doživljavanja istinske prirode. Spoznaja o sve većoj vrijednosti šume kao vegetacijskoga oblika primijećuje se osobito u razvijenijim i civiliziranijim društvenim zajednicama. Raščlanimo li danas naš šumski fond, i to onaj o kojemu vodi skrb šumarska struka i učinimo li uvid u sastav šumskoga drveća u kojemu svaka vrsta dolazi u svome staništu, koje dijeli s ostalim samoniklim drvećem, grmljem, prizemnim rašćem, svijetom gljiva, bakterija, zoocenozom od kojih svaka vrsta i jedinka zauzima svoju nišu, dolazimo do zaključka kako smo u proteklih 200 godina kao struka i 160 godina kao udružena struka, postigli puno više nego što su u svijetu postigli drugi. Slušajući na radiju emisiju o drugome izdanju knjige o nacionalnim parkovima u Hrvatskoj, autor knjige je između ostaloga izjavio kako bi se u nas zbog zaštićene prirode i u skladu s načelima o njezinoj zaštiti, moglo proglasiti još nacionalnih parkova. To se, dakako, odnosi na šume budući da agrar i urbano-industrijski prostor ne dolaze u obzir pa je lako zaključiti kako smo mi kao struka uspjeli uzgojiti šumu koja predstavlja čvrsto uporište u smislu opće zaštite prirode, što je zapravo planetarni cilj kojemu teži čitav suvremeni svijet. Parcijalnom zaštitom prirode (NATURA 2001, ekološka mreža s koridorima, proglašavanje parkova prirode) oponašamo one koji su svoje šume komercijalizirali uništivši njihovu prirodnost i danas traže ostatke ostataka, kako bi se barem nešto očuvalo. Moda u svijetu uvijek ima svoje pobornike pa tako je to i u nas. Mi smo kao struka vrlo sigurni kako su postupci svih šumarskih disciplina, koje smo mi kao i ostali šumari u svijetu neprekidno usavršavali, jedini pravi put za održanje prirodne šume koja daje sve opće koristi, uz sirovinsko-energetsku funkciju i koja potvrđuje šumarsko geslo 18. IUFRO kongresa, kako će 21. stoljeće biti doba šume i drveta, kojemu dodajemo šume šumarima! Ortodoksni zaštitari prirode teže sekundarnoj prašumi koja vodi progalama i čistinama u fazi starenja i raspadanja, i jedino je aktivno njegovana šuma učinkovita u smislu sirovinskih i svih općekorisnih funkcija. U proteklom razdoblju dijelom zaštićenih šuma zagospodarili su nešumari, prema Zakonu o cestama prenamjena šume u cestu ostaje bez naknade šumarstvu, u izgradnju kanala Dunav-Sava ide se mimo mišljenja šumarstva, grade se hidroelektrane mastodonti koje ugrožavaju nizinske lužnjakove šume, sredozemne šume pretvaraju se u višegodišnje maslinike i vinograde unatoč napuštenih više stotina tisuća hektara poljodjelskih površina u Sredozemlju, a vodoprivreda ubire od šumarstva danak iako je šuma najkorisniji vodozaštitni objekt. Uvjeren sam kako će razum u budućnosti prevagnuti odbacujući nelogične odluke lobija koji ugrožavaju šumske ekosustave. Svojom dragocjenom sirovinom i ekološko-biološkim kapitalom šume u Hrvatskoj nude velike vrijednosti, koje do danas nismo iskoristili. Prof. dr. sc. Branimir Prpić
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
CEROVEČKI, Zdravko UDK 630* 188 (001)
Seslerio sadlerianae-Ostryetum Cerovečki ass. nov. (Ostryo-Carpinion orientalis Ht. 1959) u gorju sjeverozapadne Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 175
Bobinac, Martin UDK 630* 242 (001)
Učinak proreda na prirast stabala različitih bioloških položaja u srednjedobnoj sastojini bukve     pdf    TXT     HR     EN 183
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Schneider-Jacoby, Martin UDK 630* 263 + 148.2 + 907.1
Poplavna područja Save i Drave: Ugroženi ekosustavi od međunarodnog značenja     pdf    TXT     HR     EN 193
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Dubravac, T., V. Krejči, B. Vrbek UDK 630* 231 + 181 + 114.3
Struktura i razvoj 161 godinu stare smrekove kulture     pdf    TXT     HR     EN 219
 
AKTUALNO
     
Delač, Damir
160 god. od osnutka HŠD-a i 130 god. neprekidnoga izlaženja Šumarskoga lista, Svečana akademija povodom obilježavanja     PDF    TXT 230
Delač, Damir
Zapisnik s Izborne (110. redovite) skupštine Hrvatskoga šumarskog društva     PDF    TXT 239
Gubijan, Željko
“Šuma okom šumara” - 3. Bjelovarski salon fotografije s međunarodnim sudjelovanjem     PDF    TXT 252
Frković, Alojzije
Mala čigra i močvarno bilje na poštanskim markama     PDF    TXT 254
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Molak, Branimir
Zar i zbog vjetra treba poskupjeti električna energija?     PDF    TXT 257
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Galeb klaukavac (Larus cacchinans L)     PDF    TXT 258
Lisjak, Zlatko
Eminovačka šuma – požeški maksimir!?     PDF    TXT 259
Kranjčev, Radovan
Proljeće u samoborskom gorju i Žumberku     PDF    TXT 263
Kranjčev, Radovan
Bosanski ljiljan (Lilium bosniacum /Beck/ Beck ex Fritsch)     PDF    TXT 266
Kranjčev, Radovan
Robertijev kaćun     PDF    TXT 267
 
ŠUMSKI ŠTETNICI
     
Kranjčev, Radovan
Vrbotočac     PDF    TXT 269
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Frković, Alojzije
O “našem zecu” iz pera Davora Martića     PDF    TXT 270
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 272
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Dundović, Josip
13. C.A.R.M.E.N. – Forum (Straubing, 2. do 4. travnja 2006. godine)     PDF    TXT 275
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Skoko, Mladen
Studenti rodom iz Rusije i Ukrajine koji su šumarske znanosti apsolvirali u Zagrebu     pdf    TXT 277
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Delač, Damir
Jadran i kras – 13. dani poljoprivrede, ribolova i šumarstva     PDF    TXT 284
Delač, Damir
ZAPISNIK 2. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a     PDF    TXT 285
 
IN MEMORIAM
     
Matić, Slavko
Akademik Dušan Klepac (1917–2006)     pdf    TXT 288
Tomić, Ivica
Lazar Vujić (1932–2006)     pdf    TXT 290
Gregorović, Ilija
Slavko Šarčević, (1929–2006)     pdf    TXT 291

                UNDER CONSTRUCTION