broj: 5-6/2003        pdf (28,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
     
urednik
5–6(Voda i šuma u godini vode)     PDF    TXT 209
 
UVODNI ČLANCI
     
Matić, S.
Neki problemi koji opterećuju hrvatsko šumarstvo u današnjim gospodarskim, društvenim i ekološkim uvjetima (iz Izvješća na 107. godišnjoj skupštini HŠD-a u Županji)     PDF    TXT 211
Matić, S.
Uvod u temu Savjetovanja: Uloga šumarstva u zaštiti i očuvanju pitkih voda     PDF    TXT     HR     EN 217
 
IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA
     
Milković, I., Starčević, M., Pećarević, M. UDK 630* 611 + 116
Uloga šumarstva u nacionalnom programu evidentiranja, zaštite i očuvanja slatkih voda Republike Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 219
Prpić, B. UDK 630* 263 + 181.3 + 48
Utjecaj tehničkih zahvata u prostoru na nizinske šume     pdf    TXT     HR     EN 230
Starčević, T.
Prilog raspravi na temu: Uloga šumarstva u nacionalnom programu evidentiranja, zaštite i očuvanja slatkih voda Republike Hrvatske     PDF    TXT 235
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Šugar, I. UDK 630* 17 (001)
Prinosi hrvatskom nazivlju iz biljne sistematike     pdf    TXT     HR     EN 237
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Medvedović, J., Martinović, J., Vranković, A. UDK 630* 181.2 + 114
Temeljne odrednice šumskih ekosustava u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 249
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Glavaš, M. UDK 630* 232.3 + 449 + 453 + 413 + 414
Zdravstveno stanje biljaka i mjere zaštite u šumskim rasadnicima u Hrvatskoj u 2002. godini     pdf    TXT     HR     EN 257
Oluić, M., Oluić, D. UDK 630* 582 + 583
Kartiranje korištenja zemljišta i vegetacije istre po Corine programu     pdf    TXT     HR     EN 269
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Ima li nade za naše stvarno restrukturiranje?     PDF    TXT 283
 
AKTUALNO
     
Lončarić, A. Z.
Otkrivena spomen ploča akademiku Mirku Vidakoviću     PDF    TXT 284
Mrkobrad, M.
Svečana akademija     PDF    TXT 286
Peičević, Z.
10 godina umjetničke kolonije RABRA     PDF    TXT 286
Mrkobrad, M.
Natjecanje šumarskih radnika     PDF    TXT 287
 
OBLJETNICE
     
Franjić, J.
Akademik Ivo Pevalek (110 godina od rođenja)     PDF    TXT 289
Ivančević, V.
Krš nije samo uspomena, nego i opomena     PDF    TXT 292
Skoko, M.
Ivan Šavor, dipl. ing. šum.     PDF    TXT 296
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Frković, A.
Sisavci riječkog područja     PDF    TXT 298
Tolić, I.
Monografija, Sveti Eustahije mučenik, nebeski zaštitnik lovaca, lovočuvara i šumara     PDF    TXT 300
Timarac, Z.
Alojzije Frković: Ris u Hrvatskoj     PDF    TXT 301
Grospić, F.
Monti e boschi, L’Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 302
Grospić, F.
Monti e boschi, L’Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 306
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Ivanović, Ž.
Četvrti Europski sastanak FSC nacionalnih inicijativa, Zagreb, 14-16. svibnja 2003.     PDF    TXT 309
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Prugasto jedarce (Iphiclides podalirius Scop.)     PDF    TXT 310
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
Zapisnik 3. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     pdf    TXT 311
Jakovac, H.
Zapisnik 107. redovite skupštine HŠD-a     PDF    TXT     HR 319


ZAPISNIK
sa 107. redovite skupštine Hrvatskoga šumarskog društva, održane u Županji 20. lipnja 2003. god.


U okviru Dana hrvatskoga šumarstva, čiji je domaćin ove godine bila Uprava šuma - podružnica Vinkovci, u Županji je u kinu "Mladost" 20. lipnja 2003. god., s početkom u 10,30 sati, održana 107. redovita skupština Hrvatskoga šumarskog društva. Nakon intoniranja državne himne, predsjednik HŠD-a prof. dr. sc. Slavko Matić pozdravio je sve nazočne, a posebno: gradonačelnicu Županje gđu prof. Ljubicu Brdarić, doministra u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva prof. dr. sc. Ivicu Grbca, zastupnika Hrvatskoga sabora gosp. Marijana Maršića, predsjednika Uprave HŠ d.o.o. Željka Ledinskog, dipl. ing., dekana Šumarskog fakulteta prof. dr. sc. Zvonka Seletkovića, ravnatelja Šumarskog instituta dr. sc. Josu Gračana te goste iz Mađarske i Šuma Herceg-Bosne.
Nakon toga usvojen je

Dnevni red:
I. RADNI DIO
1. Otvaranje Skupštine.
2. Izbor radnih tijela Skupštine
a) Radnog predsjedništva (3 člana)
b) Zapisničara
c) Ovjerovitelja Zapisnika (2 člana).
3. Izvješće o radu između dvije skupštine i poslovanju u prethodnoj godini
a) Izvješće predsjednika
b) Izvješće tajnika
c) Izvješće glavnog urednika Šumarskog lista
d) Izvješće Nadzornog odbora.
4. Rasprava po izvješćima i zaključci.
5. Verifikacija Programa rada i Financijskog plana za 2003. godinu.
6. Ustroj i izbor članova Suda časti HŠD-a.
7. Osnivanje Sekcije PRO-SILVA-CROATICA unutar HŠD-a.
8. Razno.
II. DIO - Tematska rasprava "Uloga šumarstva u zaštiti i očuvanju pitkih voda"

Ad 1. i 2. U Radno predsjedništvo izabrani su Ilija Gregorović, dipl. ing., Đuro Kauzlarić, dipl. ing. i prof. dr. sc. Slavko Matić, za zapisničara tajnik HŠD-a Hranislav Jakovac, dipl. ing., a za ovjerovitelje Zapisnika Frane Grospić, dipl. ing. i mr. sc. Ivica Milković .
Nakon ovog izbora predsjednik HŠD-a S. Matić, pozvao je one koji žele pozdravit Skupštinu.
Zaželivši svima ugodan boravak u gradu i Županiji te uspješan rad Skupštini, nazočne je pozdravila gradonačelnica Županje prof. Ljubica Brdarić, upoznavši ih kratko ponajprije s onim što Županja danas ima, a ne govoreći o onom, kako je rekla, što bi trebala imati ili je imala. Grad s oko 16 000 stanovnika, nekad jaki gospodarsko-industrijski centar, koji će za nadati se, nakon ratnih posljedica i pretvorbenih kriza doživjeti bolje dane. Od kulturnih institucija istakla je preko 140 godina staru knjižnicu, limenu glazbu i tri KUD-a, a glede sporta, pored dva šahovska kluba grad je kolijevka nogometa i tenisa na ovim prostorima. Naravno, ono radi čega smo i danas ovdje su čuvene slavonske šume, od kojih se nada nakon najavljene decentralizacije većoj koristi za lokalno pučanstvo.
Nazočne je zatim pozdravio gost iz Mađarske gosp. Laszlo Jung, zamjenik genaralnog direktora EGER d.d. i predsjednik Šumarskog društva, zahvalivše se na pozivu na obilježavanje Dana hrvatskoga šumarstva, izrazivši želju i očekujući široku suradnju mađarskih i hrvatskih šumara.
Pozdravivši ponajprije uvažene goste a zatim i ostale nazočne, Skupštini se s nekoliko riječi obratio predsjednik Uprave HŠ d.o.o. gosp. Željko Ledinski, posebno naglasivši ulogu HŠD-a kao najstarije nevladine udruge u Hrvatskoj. Glede HŠ d.o.o. na čijem je čelu, naglasak je dao na dva momenta u radu. Prošle godine je od javnog poduzeća preoblikovanjem nastalo trgovačko društvo, koje bi sa šumama trebalo i dalje gospodariti, ali na jedan profitabilniji način, no i nadalje s težnjom očuvanja potrajnosti gospodarenja. Odabirom Vinkovaca kao ovogodišnjeg domaćina Dana hrvatskoga šumarstva, pokazujemo da posebno cijenimo one koji su danas i u prošlosti znali gospodariti šumama na najbolji mogući način. Drugi važan događaj je dobivanje FSC certifikata za šume na cijeloj površini s kojom gospodare HŠ d.o.o., a UŠP Vinkovci je prva uprava koja je dobila taj certifikat, koji govori da sa šumama gospodarimo po svim socijalnim i ekološkim standardima. To znači da od naših partnera u drvnoj idustriji tražimo da drvo prodaju ne kao dasku, nego kao proizvod s ekološkom markicom. Pozdravnu riječ okončao je uputivši nazočnima i javnosti poruku - Kozarčevom izrekom "Sretan je onaj narod koji zna cijeniti što je šuma."
Skupštinu je zatim ispred Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, ministra gosp. Božidara Pankretića i svoje osobno, pozdravio doministar gosp. Ivica Grbac. Ocjenjujući ovu godinu prijelomnom u šumarskom sektoru, naveo je, kako je upravo ovih dana u Vladinoj proceduri Nacionalna šumarska politika i strategija a isto tako i proces restrukturiranja HŠ d.o.o. Pred završetkom je Nacionalni standard za certificiranje šuma, potpisnici smo Bečke konvencije s pet rezolucija o zaštiti šuma, sudinici Svjetkog foruma o šumama u UN, a očekuje nas i Svjetski šumarski kongres u rujnu o.g. S ponosom je istakao, kako smo jedna od rijetkih struka u našoj zemlji, od kojih europska i svjetska znanost uči. Naravno da s puno toga nismo zadovoljni pa se treba i dalje boriti da šumarski sektor zauzme ono mjesto koje mu po znanju i značaju pripada.
Ad 3. a) Kako ovo izvješće ocjenjujemo značajnim za hrvatsko šumarstvo, jer se u njemu zrcale problemi šumarske struke i najznačajnije aktivnosti HŠD-a u netom proteklom razdoblju, objavljujemo ga na samom početku Šumarskog lista, kao uvodni članak našeg znanstveno-stručnog i staleškog glasila pod naslovom "Neki problemi koji opoterećuju hrvatsko šumarstvo u današnjim gospodarskim, društvenim i ekološkim uvjetima."
b) Tajnik HŠD-a H. Jakovac napominje, kako su Izvješće o radu i financijskom poslovanju HŠD-a za 2002. god. i ostali dokumenti uključivši i Izvješće Nadzornog odbora, dio materijala dostavljenog članovima UO i NO HŠD-a još za sjednicu održanu 11. travnja, na kojoj su jednoglasno prihvaćeni, a isto su tako dostavljeni putem predsjednika ogranaka svim ostalim delegatima Skupštine na uvid. Pored toga dostavljen je i Zapisnik odnosne sjednice, koji obuhvaća aktivnosti HŠD-a u prva tri mjeseca ove godine. Stoga je je dogovoreno da se ova izvješća prethodno po ograncima rasprave, pa ih nije potrebno ovdje ponavljati, a ako ima primjedbi one će biti iskazane u raspravi. Uzevši k tome u obzir i opširno izvješće predsjednika, ovdje možemo još samo naznačiti posljednje značajnije aktivnosti.
Potkrepljujući izvješća i mišljnje glede spomenutog Zakona o zaštiti prirode i raspravu na drugoj sjednici Saborskoga odbora za zaštitu okoliša, koja je imala drukčiji ton od prethodne, a na kojoj je kolega Starčević napomenuo, da je očito politička a ne stručna odluka prevagnula da Zakon ide u prvo čitanje, nailazimo na još jednu nekorektnu primjedbu, koja pokazuje odnos ministra gosp. Kovačevića prema šumarstvu. Naime, nakon što je predsjednik Uprave HŠ d.o.o. gosp. Ledinski upozorio na primjedbe šumarske struke glede odnosnog Zakona, ministar je replicirao, kako šumari i vodoprivrednici prigovaraju Zakonu jer on dira u njihov loby, zapravo profit kao trgovačkog društva. Takav stav, koji bi trebao uvjeriti one koji odlučuju o prihvaćanju ponuđenog Zakona, da se šumarska struka bori samo za profit, uvredljiv je za šumarsku struku i pokazuje nepoznavanje osnovnih postulata šumarske struke i to od strane čovjeka koji se prihvaća članstva u NO poduzeća koje gospodari s 80 % hrvatskih šuma. Prema obećanju predsjednika Saborskog odbora za zaštitu okoliša gosp. Kramarića, imat ćemo priliku o tom Zakonu još raspravljati. Živi bili pa vidjeli!
O sljedećoj zadaći, Šumarskoj komori, pored već spomenutog u prethodnim izvješćima imamo dva dokumenta koji podržavaju naš stav i dosadašnji rad na ustrojstvu Komore. To je ponajprije zaključak III. europskog inženjerskog foruma i Deklaracija sa skupa u Cavtatu, održanog u listopadu 2002. god., gdje je na okruglom stolu poduprta ideja o osnivanju Europskog savjeta inženjerskih komora kao prvoga koraka u osnivanju Europske inženjerske komore, a za čije učlanjenje je preporučeno, da radi lakše i bolje suradnje u svakoj zemlji bude samo jedna Komora koja će okupljati inženjere svih struka.
Drugi dokument su dostavljeni zaključci Predsjedništva Akademije tehničkih znanosti od 12. svibnja 2003. god.
1. U Hrvatskoj treba donijeti jedinstven Zakon o Hrvatskoj inženjerskoj komori, kojim će se odrediti način organiziranja i rada ovlaštenih diplomiranih inženjera.
2. Kao dobra osnova za izradu teksta Zakona o Hrvatskoj inženjerskoj komori treba poslužiti, uz odgovarajuće nužne izmjene i dopune, Nacrt prijedloga Zakona o Hrvatskoj inženjerskoj komori izrađen još 1999. god. u Ministarstvu Gospodarstva.
3. Zakonom o gradnji potrebno je stavke koje se odnose na projektiranje, izgradnju i održavanje objekata, procesnih i proizvodnih postrojenja, iskazati tako da bude jednoznačno jasno da se ta pitanja moraju rješavati izradom projekata koje izrađuju i potpisuju ovlašteni inženjeri odgovarajućih struka.
Kako smo o ovom zajedničkom pitanju prethodno razgovarali s nekim članovima Akademije tehničkih znanosti, vidimo da nam se stavovi podudaraju i da akciju treba zajednički nastaviti.
Ono što bi posebno trebalo naznačiti u aktivnostima HŠD-a, a što malo ističemo je razmjena stručnih ekskurzija medu ograncima, kojih bude i po desetak godišnje u oba smjera, te predavnja na razne teme - preko 50 godišnje. Kada je riječ o međunarodnim ekskurzijama, u svibnju je središnjica i nekoliko ogranaka bilo domaćinom 5-dnevne stručne ekskurzije švedskih šumara i šumovlasnika (Medvednica, Vrbovec, Gorski kotar, Rab, Plitvička jezera, Slunj). Njihova zahvala svima, potvrda je da smo bili dobri domaćini te da smo uspješno predstavili hrvatsko šumarstvo i Hrvatsku. Glede posebnosti iz rada ogranaka, izvješćujemo da su u dva ogranka održane Izborne skupšine, i to u ogranku Zagreb, gdje je za predsjednika ponovno izabran kolega Herbert Krauthacker te u ogranku Ogulin gdje izabran novi predsjednik kolega Dubravko Hodak, koji verifikacijom na ovoj Skupštini po svom položaju postaje i novi član UO HŠD-a. Dosadašnjem predsjedniku ogranka Ogulin Mariu Stipetiću zahvaljujemo na uspješnom radu i suradnji, a novom predsjedniku ogranka želimo da nastavi stopama prethodnika.
Očekujemo da su delegati pregledali i financijsko izvješće, pa ako ima pitanja spremni smo na njih odgovoriti.
c) Već u broju 1-2/2003. u Zapisniku 2. sjednice UO, možemo pročitati detaljno Izvješće o Šumarskome listu, pa ga ovdje ne ponavljamo. Prije ove Skupštine, u ovoj su godini tiskana dva dvobroja časopisa, 1-2 i 3-4/2003. Sadržaj oba dvobroja obuhvaćen je u 44 napisa na 208 stranica. U skupinu znanstvenih i stručnih članaka uvršteno je 12, a ostali napisi sadržani su u rubrikama Zaštita prirode, Izazovi i suprotstavljanja, Aktualno, Knjige i časopisi, Znanstveni i stručni skupovi, Priznanja, Novi doktori šumarskih znanosti, Obljetnice, Iz Hrvatskoga šumarskog društva i In memoriam.
Iz skupine znanstveno-stručnih članaka pet je iz područja šumskih ekosustava, zaštite prirode i genetike, po dva iz zaštite šuma i iskorištavanja šuma te po jedan iz uzgajanja i uređivanja šuma. U zanimljivoj rubrici Izazovi i suprotstavljanja, njezin najvjerniji suradnik je Tomislav Starčević, koji u prvom dvobroju piše o neuspjeloj suradnji šumarstva i zaštite prirode koja puca po šavovima. Naši zakonski akti i europska iskustva govore u prilog šumarskih stavova koji se u šumovitim, za prirodu već zaštićenim površinama a priori odbacuju. Za rješenje toga problema autor preporuča dijalog, multidisclipinarnost, suradnju, javnost rada, veliku odgovornost i stabilne izvore financiranja, dakako sve uz posredovanje Države. U drugome dvobroju pod naslovom "Neodrživi razvoj " ističe nepovoljni utjecaj dravskih elektrana na nizinske šume. Vrlo zanimljiv je i s praktičnog šumarskog stajališta značajan izvorni znanstveni članak J. Zelića o prebornom gospodarenju u prije regularnim bukovo-jelovim šumama na Papuku. U uvodnicima urednika govori se o rastućoj potrebi za dodatnim sredstvima za sanaciju šteta izazvanih propadanjem šuma i održavanjem općekorisne uloge šume, o kojoj se sve više govori u javnosti. Spomenuta sredstva koja su dijelom osigurana Zakonom o šumama RH iz 1990. želi prisvojiti Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, što bi dovelo do degradacije šumskih ekosustava u Hrvatskoj i onemogućilo skrb o šumama na kršu. Sljedeći dvobroj Šumarskoga lista je u pripremi za tisak, očekujući još izvješća o događanjima s obilježavanja ovih Dana hrvatskoga šumarstva.
d) Izvješće Nadzornog odbora HŠD-a dostavljeno je svima uz materijale za Skupštinu, a i sastavni je dio također dostavljenog Zapisnika 3. sjednice UO, pa ga kako je dogovoreno ne ponavljamo.
Ad 4. Izvješća pod Ad 3. od a) do d) Skupšina je jednoglasno verificirala, s naznakom da izrečeno i usvojeno u izvješću predsjednika HŠD-a treba uputiti na odgovarajuće adrese.
Ad 5. Program rada i Finacijski plan za 2003. god. verificiranje bez primjedbi.
Ad 6. Prema odluci na 3. sjednici UO HŠD-a u dnevni red ove Skupštinu predložena je i usvojena točka: Ustroj i izbor članova Suda časti HŠD-a. Za članove Suda časti Skupština je jednoglasno izabrala mr. sc. Jurja Zelića, Đuru Kauzlarića, dipl. ing., Maricu Rečić, dipl. ing., Hermana Sušnika, dipl. ing. i mr. sc. Petra Jurjevića.
Ad 7. Na prijedlog i uz obrazloženje u izvješću predsjednika HŠD-a S. Matica, Skupština jednoglasno zaključuje unutar HŠD oformiti Sekciju PRO SILVA CROATICA.
Ad 8. Pod ovom točkom nije bilo prijedloga niti rasprave.


II DIO - Savjetovanje na temu "Uloga šumarstva u zaštiti i očuvanju pitkih voda", započelo je nakon kratke pauze s Uvodom predsjednika HŠD-a Slavka Matića, a nastavljeno poticajnim referatima I. Milkovića, M. Starčević i M. Pećarevića: Uloga šumarstva u nacionalnom programu evidentiranja, zaštite i očuvanja slatkih voda Republike Hrvatske te B. Prpića Utjecaj tehničkih zahvata u prostoru na nizinske šume (vidi prikaz Savjetovanja posebno na prvim stranicama dvobroja Š.L. 5-6/2003.).


Zapisnik sastavio tajnik HŠD-a: Predsjednik HŠD-a:
Hranislav Jakovac, dipl. ing., v.r. Prof. dr. sc. Slavko Matić, v. r.
Ovjerovitelji Zapisnika:
1. Frane Grospić, dipl. ing. v.r.
2. Mr. sc. Ivica Milković, v.r.
Ključne riječi: Skupština
Grospić, F.
Baranji ususret (stručno rekreativna ekskurzija HŠD – Ogranak Zagreb)     PDF    TXT 323
Tomek, R.
Sastanak šumara diplomanata 1949/1950. godine     PDF    TXT 326
 
IN MEMORIAM
     
Ivančević, V.
Branko Vukelić (1936 – 2002)     PDF    TXT 327
Starčević, T.
Martin Sučić-Marca (1928 – 2003)     PDF    TXT 328
Starčević, T.
Stjepan Tomljanović (1938 – 2003)     PDF    TXT 329
HŠD – ogranak Karlovac
Andrija Kusanić (1940 – 2003)     PDF    TXT 330

                UNDER CONSTRUCTION