broj: 5-6/2000        pdf (28,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


B. Prpić
HORTIKULTURA     PDF    TXT     HR 260
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Idžojtić, M. UDK 630* 160 (Pinus sp.) 001.
Sastav eteričnih ulja iz iglica Pinus sylvestris L., P. nigra Arnold, P. densiflora Sieb. et Zucc. i P. thunbergiana Franco     pdf    TXT     HR     EN 263
Ballian, D. UDK 630* 165 + 232.3 (Prunus avium L.) 001.
Početna istraživanja varijabilnosti morfoloških svojstava sjemena divlje trešnje (Prunus avium L.)     pdf    TXT     HR     EN 271
Cvjetan, S., Kajba, D., Pavičić, N., Pejić, I. UDK 630* 165 (Cupressus sempervirens L.) 001.
Genetska analiza starog hvarskog čempresa (Cupressus sempervirens var. horizontalis (Mill.) Gord.     pdf    TXT     HR     EN 279
Krapinec, K., Vukelić, J., Grubešić, M. UDK 630* 451 + 156 (001)
Prilog poznavanju brštenja širokolisne zelenike (Phyllirea latifolia L.) divljih preživača na otoku Rabu     pdf    TXT     HR     EN 285
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Sabadi, R. UDK 630* 904
Francuska: Šume prekomorskih departmana     pdf    TXT     HR     EN 293
Gračan, J. UDK 630* 425
Trendovi djelovanja dugutrajnog prekograničnog onečišćenja zraka     pdf    TXT     HR     EN 303
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Lukačić, R.
Još jedan način oduzimanja šuma!?     PDF    TXT 313
Starčević, T.
Što mislimo o budućnosti šumarstva Hrvatske?     PDF    TXT 316
 
AKTUALNO
     
Gračan, J.
Optimizam na tržištu drvnim proizvodima na početku novog tisućljeća     PDF    TXT 319
Bilandžija, J., Ivanović, Ž.
Potvrđivanje (certificiranje) šumskih sastojina i drvnih proizvoda     PDF    TXT 323
Frković, A.
Novi hrvatski nacionalni prvaci u rogovima jelena i divokoze     PDF    TXT 324
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Etnomofauna naših krajeva - uskršnji leptir     PDF    TXT 329
Ivančević, V.
Značajno otkriće - Velebitska degenija pronađena i na Velikoj Kapeli     PDF    TXT 330
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Bertović, S.
Prof. dr. sc. V. Glavač: Uvod u globalnu ekologiju     PDF    TXT 332
Frković, A.
Iz slovenskog “Loveca”     PDF    TXT 335
Grospić, F.
Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 336
Grospić, F.
Monti e Boschi     PDF    TXT 337
uredništvo
Zatna plaketa dr. sc. Juraju Medvedoviću     PDF    TXT 340
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Anić, I.
U Zagrebu održan Međunarodni kongres Oak 2000     PDF    TXT 341
Idžojtić, M.
Prvi sastanak EUFORGEN mrežnog plana za crnogoricu     PDF    TXT 347
Pernar, N.
XXI Iufro svjetski kongres 7. - 12. kolovoz 2000. Kuala Lumpur, Malezija     PDF    TXT 348
Žgela, M.
Zlatni stručak šumarskoj struci     PDF    TXT 349
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
Zapisnik 6. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT 351
 
IN MEMORIAM
     
Ivančević, V.
Živko Franolić, dipl. ing. šum. (1925 – 1999)     PDF    TXT 358

                UNDER CONSTRUCTION