broj: 5-6/1999        pdf (23,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


B. Prpić
DANI HRVATSKOG ŠUMARSTVA     PDF    TXT     HR 180
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Hrašovec, B., Harapin, M. UDK 630* 450 + 453 (001)
Dijagnozno - prognozne metode i gradacije značajnijih štetnih kukaca u šumama Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 183
Figurić, M. UDK 630* 792 + 794 (001)
Prilog raspravi o koncepciji razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja     pdf    TXT     HR     EN 195
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Martinić, I. UDK 630* 969
Sigurnost i zdravlje šumskih radnika - poticaj za njihovo unapređenje u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 201
Glavaš, M., Margaletić, J., Baltić, M., Vuković, M. UDK 630* 451
Štete od puhova u šumama Gorskoga kotara od 1972. do 1998. godine     pdf    TXT     HR     EN 211
Nodilo, M. UDK 630* 270 + 272
Vrtovi sakralnih objekata dubrovačkog područja     pdf    TXT     HR     EN 217
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Zelić, J., Benčić, P. UDK 630* 231 + 561 ((Quercus robur L.)
Pokus lokalnih populacija hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Požeškoj kotlini     pdf    TXT     HR     EN 227
Sažetak: Pokus lokalnih populacija hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Požeškoj kotlini osnovan je na lokalitetu šumskog rasadnika "Hajderovac", Šumarija Kutjevo.
Sjeme je posijano u jesen 1994. godine u sjemeništu prema planiranom rasporedu. Mjerenje promjera biljaka na mjestu korjenovog vrata i visine biljke od korjenovog vrata do vršnog pupa, obavljeno je nakon prvog i drugog vegetacijskog razdoblja u sjemeništu 1996. i 1997. godine, te nakon trećeg rasta na biljkama poljskog pokusa 1998. godine.
Pokus je obuhvatio 5 lokalnih populacija (subasocijacija) hrasta lužnjaka. Temelji se na uzorku (od 28 do 72 biljke po populaciji) i zamišljen je kao podpokus provenijencija hrasta lužnjaka u Hrvatskoj. Kao kontrolni uzorak korištene su šumske sadnice iz redovne rasadničke proizvodnje (Koška).
Praćena su tri obilježja biljaka (visina, promjer i odnos visine i promjera). Odnos visine i promjera iskazan je funkcijom parabole i koeficijentom regresije (b).
Razlike u visinama, promjerima i odnos visine i promjera (h/d) tretirane su posebno za uzorke biljaka u sjemeništu, a posebno za presađene biljke u planiranom poljskom pokusu (rast biljaka 1997, mjerenje početak 1998). Omjer visine i promjera po lokacijama populacija (subasocijacije) iskazan je matematičkom funkcijom parabole, a veličina parametra (b) pokazuje jačinu ovisnosti promjene jedinice visine za jedinicu promjera.
Nakon prvog rasta biljaka (1996) najviša prosječna visina je s lokacije 3 - Eminovački lug (22,3 cm), a najniža je s lokacije 5 - Sesvetački lug (17,5 cm). Najveći prosječan promjer imale su biljke s lokacije 4 - Kulski lug (6,4 mm), a najmanji s lokacije 5 - Sesvetački lug (4,9 mm). Najveći omjer visine i promjera (h/d) je na lokaciji 4 - Kulski lug (40,1), a najmanji na lokaciji 1 - Ugarci (20,1).
Nakon drugog rasta biljaka (1997), najviša prosječna visina je s lokacije 3 - Eminovački lug (48,4 cm), a najniža s lokacije 5 - Sesvetački lug (33,9 cm). Najveći prosječni promjer je na lokaciji 4 - Kulski lug (9,5 mm), a najmanji na lokaciji 5 - Sesvetački lug (5,5 mm). Najveći omjer visine i promjera (h/d) je na lokaciji Sesvetački lug (73,3), a najmanji na lokaciji Kulski lug (25,3).
Nakon presadnje biljaka na plohu poljskog pokusa i trećeg rasta biljaka (1998) najviša prosječna visina je na lokaciji 1 - Ugarci (50,1cm), a najniža s lokacije 5 - Sevetački lug (23,0 cm). Najveći prosječan pomjer je s lokacije 1 - Ugarci (10,1), a najmanji na lokaciji 5 - Sevetački lug (5,0 mm). Najveći omjer visine i promjera (h/d) je na lokaciji 4 - Kulski lug (60,7), a najmanji na lokaciji 1 - Ugarci (26,4).

Ključne riječi: Lokalne populacije; Quercus robur L.; subasocijacija; sjeme; žir; poljski pokus; visina; promjer; odnos visine i promjera; parametar regresije (b)
 
STRUČNI ČLANCI
     
Krpan, A. P. B., Šušnjar, M. UDK 630* 859
Normizacija šumskih drvnih proizvoda u Republici Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 241
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Jakovac, H.
Dani hrvatskoga šumarstva - prethodna obavijest     PDF    TXT 246
Hrašovec, B.
Od čega su oštećeni proljetni izbojci jelova podmladka u našim šumama?     PDF    TXT 249
Šimić, I.
Pripreme u zaštiti šuma od požara u Dalmaciji     PDF    TXT 250
Marušić, R.
Šumarstvo krša treba biti trajna briga države     PDF    TXT 251
 
OBLJETNICE
     
Klepac, Dušan
Profesor Dr. H. C. Jéan Pardé napunio 80 godina     PDF    TXT 253
 
PORTRETI
     
Frković, A.
Cvetko Štanfelj - šumarnik i likovni stvaratelj     PDF    TXT 254
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Klepac, Dušan
O. Aguirrre, H. Kramer, J. Jiménez: Istraž. strukture u jednom pokusu o prorjeđ. borovih šuma sjev. Meksika; J. Jimenez, O. Aguirre i H. Kramer: Sastojinska struktura u raznodobnoj, mješ. šumi bora, borovice i hrastova sjeveroist. Meksika; H. Kramer: Tri stoljeća njem.-franc. šumarskih odnosa s osvrtom na djelovanje J. Pardéa poslije II. svjetskog rata     PDF    TXT 256
Mikloš, I.
Monti e Boschi     PDF    TXT 258
Frković, A.
Vodič kroz lovišta     PDF    TXT 259
Božičević, S.
Napomena na osvrt dr. A. Pelivana     PDF    TXT 261
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Kajba, D.
Peti sastanak Euforgen Populus nigra mrež. plana     PDF    TXT 262
Ivanović, Ž.
Prvi stručni sastanak za praćenje treće i pripremu četvrte min. konf. o zaštiti europskih šuma     PDF    TXT 263
Krpan, A., Šušnjar, M.
Ususret 33. međunarodnom simpoziju "Mehaniziranje šumskoga rada"     PDF    TXT 263
Prpić, B.
Gospodarsko povezivanje Dunava s Jadranom - Okrugli stol, Osijek 3. 6. 1999.     PDF    TXT 265
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Grubešić, M.
Stoljeće suradnje s bavarskim šumarima     PDF    TXT 268
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Presečan, M., Dergez, M.
HŠD ogranak Bjelovar, 2. red. skupština i stručna rasprava     PDF    TXT 272
Tolić, I.
Godišnja skupština HŠD ogranak Dalmacija-Split i terenski kolokvij     PDF    TXT 276
 
IN MEMORIAM
     
Krauthacker, H.
Dragutin Kondres, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 280
Živković, V.
Vlatka Böhm-Horvat, rođ. Čop, viši šum. tehn. (1931 - 1999)     PDF    TXT 280
Skoko, M.
Juraj Lipovšćak, dipl. inž. šum. (1916 - 1999)     PDF    TXT 281
Mrzljak, I.
Srećko Vanjković, dipl. inž. šum. (1910 - 1999)     PDF    TXT 282
Marman, Ž.
Zlatko Zupčić, dipl. inž. šum. (1950 - 1999)     PDF    TXT 284

                UNDER CONSTRUCTION