broj: 5-6/1998        pdf (21,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=199805 and arb=1 order by id

B. Prpić
O OSJETLJIVOSTI ŠUME U KRAJOBRAZU HRVATSKOGA JADRANSKOG PRIMORJA     PDF    TXT     HR 204
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Trinajstić, I., Kamenjarin, J. UDK 630* 188 (Quercus ilex l.) 001.
Fitocenološko-sintaksonomska istraživanja vazdazelenih šuma česmine (Quercus ilex 1.) na otoku Čiovu     pdf    TXT     HR     EN 207
Orlić, S. UDK 630* 232. 1. 001.
Međunarodni pokus provenijencija sitkanske smreke (Picea sitchensis (Bong.) Carr.) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 213
Saniga, M. UDK 630* 231. 001.
Struktura i regeneracijski procesi izabranih tipova prebornih šuma s pretežitim učešćem smreke u Slovačkoj     pdf    TXT     HR     EN 221
Pičman, D., Pentek, T. UDK 630* 383 + 432.1 : 651. 001.
Raščlamba normalnog poprečnog profila šumske protupožarne ceste i iznalaženje troškovno povoljnijih modela     pdf    TXT     HR     EN 235
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Getz, D. UDK 630* 156 + 907.1
Zaštita prirode Beljskoga lovišta (parka prirode i posebnoga zoološkog rezervata Kopački rit) u kontekstu povijesnih zbivanja na tlu Baranje od druge polovice 18 stoljeća do Domovinskoga rata 1991-1995. godine     pdf    TXT     HR     EN 245
Sažetak: Na području Baranje, u sjeveroistočnom dijelu Republike Hrvatske, nalazi se poznato lovište "Belje", u čijem sastavu su Park prirode i Posebni zoološki rezervat "Kopački rit". Do zakonskoga proglašenja većeg dijela Beljskog lovišta zaštićenim objektima prirode trebalo je više od dva stoljeća.
Razdoblje do proglašenja trajalo je od (otprilike) druge polovice 18. stoljeća do druge polovice 20. stoljeća (1954), kada se ubrzava postupak za proglašenje Kopačkoga rita upravljanim prirodnim rezervatom (1967).
Uz ovo razdoblje vezana su imena poznatih istraživača, putopisaca, sakupljača životinja, novinara, počevši od Rudolfa Oesterreicha, A. Brehma, E.F. Homeyera, A. Mojsisovicsa, E. Rösslera, J. Phennigbergera, J. Dividla, M. Marinovića, Z. Szecsenya, Albrechta Habsburga - Teschenskog i drugih, koji su svojim radovima, putopisima, znanstvenim priopćenjima, izvješćima i na drugi način pobuđivali pozornost europske javnosti, znanstvenih krugova i lovaca za ovo područje.
U razdoblju intenziviranja postupka za proglašenje Kopačkoga rita zaštićenim objektom prirode, naći će se i LŠG "Jelen" kao korisnik objekta, Sabor R. Hrvatske, Izvršno vijeće R. Hrvatske, Republički zavod za zaštitu prirode u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu i veći broj znanstvenih institucija. Vrijedna spomena su imena: Drage i Renate Rucner, Zvjezdice Mikulić, Zvonka Cara, Marinke Kamenarović, Ratka Keve i drugih, koji su uložili dodatne napore da se Kopački rit zakonski zaštiti.

 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Milković,I.
O paši, žirenju i brstu u šumama; za ili protiv?     PDF    TXT 261
Starčević, T.
Ponoviti ću svoje; PROTIV!     PDF    TXT 263
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Frković, A.
Čije je to djelo, priručnik za prepoznavanje tragova predatora na žrtvi     PDF    TXT 263
Dundović, J.
Österreichische Forst Zeitung: Temeljno preustrojstvo austrijskih saveznih šuma     PDF    TXT 266
Mikloš, I.
Acta Facultatis Ecologiae Zvolenů     PDF    TXT 271
Mikloš, I.
Monti e boschi, 1. siječanj - veljača 1998.     PDF    TXT 271
Sabadi, R.
Lexicon Silvestre - višejezični šumarski rječnik     PDF    TXT 273
Jakovac, H.
Hrvatski inovator br. 4     PDF    TXT 276
 
ODLIKOVANI ŠUMARSKI STRUČNJACI
     
(posmrtno) dr. sc. N. Komlenović, prof. dr. sc. A. Krstinić, dr. sc. B. Mayer, dr. sc. P. Rastovski, mr. sc. Z. Perić i mr. sc. G. Bušić     PDF    TXT 277
 
PRIZNANJA
     
Akademik Dušan Klepac, Svjetski čovjek godine 1997     PDF    TXT 278
Gračan, J.
Šumarski institut Jastrebarsko, Priznanje prigodom Svjetskog dana zaštite okoliša     PDF    TXT 279
 
NAGRADE ZA ZNANOST
     
ZV ŠI Jastrebarsko.
Obrazloženje poticaja za podjelu godišnje nagrade za značajno znanstveno dostignuće dr.sc. Josi Gračanu     PDF    TXT 280
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Prpić, B.
Prilagodba poljoprivrede i šumarstva klimi i njenim promjenama, HAZU.     PDF    TXT 285
Prpić, B.
Medunarodna konferecija, Održivo gosp. korištenje nizinskih rijeka i zašt. prirode i okoliša.     PDF    TXT 288
Anić, I.
U susret Interforstu ´98.     PDF    TXT 288
Kušan, V.
Međunarodni znanstveni skup "Sto godina fotogrametrije u Hrvatskoj"     PDF    TXT 290
Kajba, D.
1. sastanak za kulture u kratkim ophodnjama     PDF    TXT 291
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Husak, D.
Stručna ekskurzija i posjet kolegama, članovima HŠD-a ogranak Vinkovci     PDF    TXT 292
Jakovac, H.
20. lipnja Dan hrvatskog šumarstva     PDF    TXT 294
 
IN MEMORIAM
     
Matić, S.
Prof. dr. sc. Štefan Korpel (1926 -1997)     PDF    TXT 296
HŠD - ogranak Ogulin.
Branko Sabljak, dipl. inž. šum. (1965 -1998)     PDF    TXT 297
HŠD - ogranak Ogulin.
Miroslav Družić dipl. inž. šum. (1962 - 1998)     PDF    TXT 298
HŠD - ogranak Ogulin.
Boro Gašparović (1960 -1998)     PDF    TXT 298
Presečan, M.
Mijo Kovačević, dipl. inž. šum. (1953 - 1998)     PDF    TXT 299
Gregurec, J.
Ivan Švarc, dipl. inž. šum. (1960 - 1998)     PDF    TXT 300

                UNDER CONSTRUCTION