broj: 5-6/1997        pdf (31,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
     
B. Prpić
Izrada nacionalne strategije i akcijskoga plana zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti     PDF    TXT     HR 213
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Pintarić, K. UDK 630* 231+236.001 (Pinus nigra Arn.)
Analiza strukture i kvalitete prirodnog mladika crnog bora     pdf    TXT     HR     EN 215
Matić, S., Prpić, B. UDK 630* 272+249:630* 652+907.001
Program njege, obnove i održavanja, te ekološke i socijalne funkcije park-šuma na području grada Zagreba     pdf    TXT     HR     EN 225
Bojanin, S., Krpan, A. P. B. UDK 630* 312+379:630* 419.001
Prilagodba tehnologije rada privlačenja drva zaštiti šuma     pdf    TXT     HR     EN 243
Perić, Z. UDK 630* 165.001 (Larix decidua Mill.)
Međuklonske i unutarklonske razlike u sjemenskoj plantaži europskog ariša (Larix decidua Mill.) kraj Bjelovara     pdf    TXT     HR     EN 253
Jurković, M., Jurković-Bevilacqua, B. UDK 630* 175.272:181.2.001
Prilog introdukciji i aklimatizaciji drvenastih egzota - listače - u zagrebačkim parkovima     pdf    TXT     HR     EN 269
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Đurasović, P. UDK 630* 279:232.1
Unošenje egzotičnog drveća i grmlja na dubrovačko područje     pdf    TXT     HR     EN 277
 
STRUČNI ČLANCI
     
Nekvapil, N. UDK 630* 628
Gospodarenje šumama gospodarske jedinice "Bastajske šume - Krivaja - Klisa"     pdf    TXT     HR     EN 291
 
IZ DNEVNOG TISKA
     
Hina
Najstarije šumarsko glasilo u Europi     PDF    TXT 300
Vjesnik - Fucks, R.
Europska veza za hrvatsku znanost     PDF    TXT 300
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Lisjak, Z.
Osvrti na inicijativu za izdvajanje šumskog transporta (faze II) iz jedinstvenog tehnološkog procesa proizvodnje šumskih sortimenata     PDF    TXT 301
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Klepac, D.
H. Kramer, Chr. Katsch - Individuelles Wachstum von Waldbäumen in Abhängingkeit von natürlichen und anthropogenen Einflüssen     PDF    TXT 302
Klepac, D.
H. Kramer, J. Banks, R. James - Eukaliptusnaturwälder in Australien     PDF    TXT 302
Klepac, D.
H. Kramer - Zur Läuterung bei Douglasie     PDF    TXT 302
Klepac, D.
Grupa autora - L´ Érable a sucre     PDF    TXT 302
Klepac, D.
Z. Majcen - Coupe de jardinage et coupe de succesion dans cinq secteurs forestiers. Accriossement quinquennal en surface terriere et etat de la régénération     PDF    TXT 303
Serdarušić
D. Klepac - Novi sistem uređivanja prebornih šuma     PDF    TXT 303
Piškorić, O.
AA. VV. - Pedunculate Oak in Croatia     PDF    TXT 304
Frković, A.
Crvena knjiga životinjskih svojti Republike Hrvatske - sisavci     PDF    TXT 304
Piškorić, O.
N. Weigl - Östrereichs forstwirtschaft in der zwischenkrigszeit 1918 - 1938,     PDF    TXT 306
Piškorić, O.
Hrvatsko Šumarsko društvo u Horvatovoj knjizi Kultura Hrvata kroz 1000 godina     PDF    TXT 307
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Glavaš, M.
Danko Diminić     PDF    TXT 308
Glavaš, M.
Boris Hrašovec     PDF    TXT 311
 
ODLIKOVANI ŠUMARSKI STRUČNJACI
     
Prpić, B.
Prof. dr. sc. Mladen Stjepan Figurić     PDF    TXT 313
Prpić, B.
Prof. dr. sc. Joso Vukelić     PDF    TXT 314
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
Zapisnik sa 12. sjednice U. O. HŠD-a     PDF    TXT 315
Jakovac, H.
Zapisnik sa Godišnje (101.) skupštine HŠD-a     PDF    TXT 319
 
IZ AKADEMIJE ŠUMARSKIH ZNANOSTI
     
Prpić, B.
Svečana skupština AŠZ     PDF    TXT 333
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Meštrović, A.
Iz Hrvatskoga šumarskog društva Herceg bosne - Priopćenje     PDF    TXT 337
 
IN MEMORIAM
     
Lapaine, M., Frangeš, S.
Prof. dr. sc. Paško Lovrić (1931-1997)     PDF    TXT 339
Starčević, T.
Mr. sc. Ivan Đuričić (1934-1997)     PDF    TXT 340

                UNDER CONSTRUCTION