broj: 5-6/1995        pdf (13,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


B. Prpić
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA     PDF    TXT     HR 161
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Krstinić, A., Kajba, D. UDK 630*232.275.2 (Salix sp.)
Prvi rezultati oplemenjivanja stablastih vrba samooplodnjom, povratnim križanjem i transgresijom.     pdf    TXT     HR     EN 163
 
IZ SVIJETA
     
Talijanski šumari pomažu bosanske šumare izbjeglice     PDF    TXT 168
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Komlenović, N., Orlić, S., Rastovski, P. UDK 630*232.564 (Coniferae sp.)
Uspijevanje šest vrsta četinjača u području bujadnica i vriština     pdf    TXT     HR     EN 169
 
IZ ŠUMARSKOG LISTA
     
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 178
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Šajković, A. UDK 630*301.085(497.13)
Stavovi studenata šumarstva prema razvoju i očuvanju okoliša     pdf    TXT     HR     EN 179
 
STRUČNI ČLANCI
     
Stojković, M. UDK 630*442 (Ulmus minor Mill.) (497.13)
Propadanje poljskog brijesta (Ulmus minor Mill. sin, Ulmus carpinifolia Suckow) u bivšem prigorsko-zagorskom području     pdf    TXT     HR     EN 183
Piškorić, O. UDK 630*902(497.13)
Stota godišnjica Zakona o uređenju šumskog gospodarstva u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 189
 
IZ SVIJETA
     
Piškorić, O.
Deseci tisuća šuma uništeno u rudarskom bazenu Noriljsk (Sibir)     PDF    TXT 200
 
STRUČNI ČLANCI
     
Tonković, D. UDK 630*902(497.13)
Štirovača kao negdašnje središte za preradu drva srednjeg Velebita     pdf    TXT     HR     EN 201
Starčević, T. UDK 630*95
Pravilnik o uređivanju šuma; provoditi ili mijenjati?     PDF    TXT 207
 
PORTRETI
     
Piškorić, O.
MARIJAN MATIJAŠEVIĆ, dipl. inž. šum. (1910-1945)     PDF    TXT 210
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Piškorić, O.
Hansruedi Wildremuht: PRIRODA KAO ZADAĆA, Priručnik praktične zaštite prirode u općinama Zagreb, 1994.     PDF    TXT 215
Piškorić, O.
ACTA HISTORICO-OECONOMICA, Vol. 20, Zagreb 1993.     PDF    TXT 216
 
IZ SVIJETA
     
Piškorić, O.
Francuska-Leclerc de Hautecloque 30 godina predsjednik Saveza šumoposjednika     PDF    TXT 218
Iz šumarstva Albanije     PDF    TXT 218
 
IN MEMORIAM
     
Petrović, F.
VJEKOSLAV CVITOVAC, dipl. inž. šum. (1907-1995)     PDF    TXT 219
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Obavijest o PRETPLATI ZA ŠUMARSKI LIST 1995.     PDF    TXT 220

                UNDER CONSTRUCTION