broj: 5-6/1988        pdf (13,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
UVODNI ČLANAK
     
Prpić, B.
Umiranje šuma — uzroci i posljedice     PDF    TXT     HR 193
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Prpić, B., Komlenović, N. i Seletković, Z. UDK 630*43 (497.13)
Propadanje šuma u Hrvatskoj     PDF    TXT 195
Komlenović, N., Gračan, J., Pezdirc, N. i Rastovski, P. UDK 630*425.1 (497.13)
Utjecaj polutanata na bukove šume i kulture smreke u sjeverozapadnoj Hrvatskoj     PDF    TXT 217
Kauzlarić, K. UDK 630*425.1 (497.13)
Utjecaj štetnih polutanata na propadanje šuma u Gorskom kotaru     PDF    TXT 231
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
Piškorić, O.
U nekoliko redaka     PDF    TXT 246
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Komlenović, N., Harapin, M. i Gračan, J. UDK 630*425 + 632.15
Kritične vrijednosti direktnih efekata zagađenosti zraka na šume, poljoprivredne usjeve i materijale     PDF    TXT 247
Sabadi, R., Krznar, A., Jakovac, H. UDK 630*907
Koliko društvena zajednica pridonosi održavanju i proširenju potencijala općih koristi od šuma     PDF    TXT 255
 
AKTUALNO
     
Butković, Z.
Zaštita na radu u šumarstvu.     PDF    TXT 267
 
IZ ŠUMARSKOG LISTA
     
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 272
 
OBLJETNICE
     
Piškorić, O.
JOSIP PANČIĆ (o 175-godišnjici rođenja i 75-godišnjici smrti)     PDF    TXT 273
Piškorić, O.
Dvadeseta godišnjica VELEBITSKOG BOTANIČKOG VRTA     PDF    TXT 277
 
KNJIGE I ČASOPISI a) knjige
     
Piškorić, O.
ANALI ZA ŠUMARSTVO, 13/1—2     PDF    TXT 282
Prpić, B.
Promocija »MALE EKOLOŠKE BIBLIOTEKE".     PDF    TXT 282
 
KNJIGE I ČASOPISI b) časopisi
     
Piškorić, O.
HORTIKULTURA, br. 3—4/1987.     PDF    TXT 284
 
IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDI HRVATSKE
     
ZAPISNIK 15. sjednice PREDSJEDNIŠTVA Saveza DITŠDI Hrvatske, održane 2. veljače 1988. g. u Zagrebu     PDF    TXT 286
ZAPISNIK 1. sjednice PREDSJEDNIŠTVA Saveza DITŠDI Hrvatske održane 26. svibnja 1988. g. u Zagrebu.     PDF    TXT 288
 
IN MEMORIAM
     
Hren, V.
Dr. DRAŽEN CESTAR, dipl. inž. šum     PDF    TXT 291
Orlić, S.
STJEPAN MILČIĆ, šum. tehničar.     PDF    TXT 294

                UNDER CONSTRUCTION