broj: 5-6/1980        pdf (17,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
UVODNIK
     
JOSIP BROZ TITO (1882 — 1980).     PDF    TXT     HR 183
U POSLIJEPODNEVNIM SATIMA ČETVRTI SVIBNJA 1980. GODINE, NA PRAGU 89. GODINE ŽIVOTA, PRESTALO JE KUCATI SRCE JOSIPA BROZA TITA. UGASIO SE ŽIVOT NAJVEĆEG NAŠEG ČOVJEKA, VIZIONARA, BORCA I ORGANIZATORA BOLJIH ŽIVOTNIH UVJETA ČOVJEKA — RADNIKA NE SAMO NAŠIH NARODA NEGO I NARODA CIJELOG SVIJETA, A POSEBNO ONIH STOLJETNO ISKORIŠĆIVANIH PO KOLONIZATORIMA. OD SVOJE MLADOSTI, PA DO KRAJA ŽIVOTA, TITO JE NA PLANETARNOJ POZORNICI RAZVIO DJELATNOSTI HISTORIJSKIH RAZMJERA. STOGA JE I SVJETSKA JAVNOST TJEDNIMA I TJEDNIMA S NAJVEĆOM PAŽNJOM PRATILA TOK NJEGOVE BOLESTI, POSLJEDNJE DANE NJEGOVA ŽIVOTA, A NA ZADNJEM ISPRAĆAJU ZASTUPLJENO JE GOTOVO CIJELO ČOVJEČANSTVO PO SVOJIM NAJVIŠIM DRŽAVNIM I POLITIČKIM PREDSTAVNICIMA. ROĐEN U KRAJU NATOPLJENOM KRVLJU UGNJETAVANOG NARODA U SELJAČKOJ BUNI 16. STOLJEĆA, U ŽIVOTNOJ ŠKOLI MANUALNOG RADNIKA I U BORBI S NENARODNIM REŽIMIMA U DOMOVINI KAO I U ŠKOLI MARKSIZMA, TITO SE RAZVIJAO U LIČNOST KOJA JE USPJEŠNO POVELA NAROD U BORBU PROTIV OKUPATORA NARODNOG TERITORIJA U TOKU II SVJETSKOG RATA TE POBJEDIVŠI U OVOJ NADLJUDSKOJ BORBI, OSIGURAO PUT SOCIJALISTIČKE PREOBRAZBE DRUŠTVA. DRUG TITO OSTAJE TRAJNO PRISUTAN MEĐU NAMA!
 
EKOLOGIJA/FITOCENOLOGIJA
     
Prpić, B. UDK 634.02:577.4:626.86 (497.13)
Sadašnja problematika Motovunske šume u Istri s prijedlogom rješenja     PDF    TXT 189
Rauš, Đ., Seletković, Z., Šegulja, N., Topić, J. UDK 581.6:001.891 (479.13)
Komparativna istraživanja ekosistema u Hrvatskoj (1. faza)     PDF    TXT 201
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Kranjčev, S. UDK 634.04:632.7:595.78 (497.13)
Veliki i mali topolov stakloknilac (Aegeria apiformis Cl., Paranthrene tabaniformis Rott.) u ekološkim uvjetima koprivničko-đurđevačke Podravine     PDF    TXT 219
 
PEDOLOGIJA
     
Šojat, M. UDK 631.427.4
Neki problemi analize mikroflore šumskih i drugih tala dilucionorn metodom na agrariziranim supstratima     PDF    TXT 233
 
IZ PRAKSE ZA PRAKSU
     
Cvitić, M.
Obnova bagremovih sastojina upotrebom translokacionih arboricida Tormona — 80 (Arbokan EA — 80)     PDF    TXT 245
Segedi, N.
Nanošenje busolnih poligonskih vlakova pomoću računanja relativnih koordinata     PDF    TXT 247
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
Piškorić, O.
Drugi kongres ekologa Jugoslavije, knjiga III     PDF    TXT 255
Piškorić, O.
M. ANDROIĆ: Osnovi zooekologije s osobitim osvrtom na entomofaunu     PDF    TXT 257
Piškorić, O.
Rezervati šumske vegetacije Prašnik i Muški bunar — Studija ekoloških osobina     PDF    TXT 257
Sever, S.
M. LIPOGLAVŠEK: Ergonomija     PDF    TXT 260
Mikloš, I.
PRIRODA, br. 1—10. šk. god. 1978/79     PDF    TXT 262
 
STRANA STRUČNA LITERATURA
     
Mikloš, I.
Boletin de la Estancion central de Ecologia, br. 15, 1979 .     PDF    TXT 264
Hruška, B.
Lesnicka Pracé, 57 (1978. god.)     PDF    TXT 265
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Zapisnik 12. sjednice U. O. SITŠDI održane 9. IV 1980.     PDF    TXT 273
Ivančić, V.
Članovi Društva inžinjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Osijek opet na okupu     PDF    TXT 280
Petrović, F.
Tri ekskurzije DITŠDI Zagreb.     PDF    TXT 281
 
IN MEMORIAM
     
Prpić, B.
Prof. dr STEVAN JOVANOVIĆ     PDF    TXT 285
Piškorić, O.
ANTE PREMUŽIĆ, dipl inž. šum.     PDF    TXT 287
Prpić, B.
Dr STJEPAN FRANČIŠKOVIĆ     PDF    TXT 291

                UNDER CONSTRUCTION