broj: 5-6/1976        pdf (13,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
UZGAJANJE ŠUMA
     
V. Hren i V. Krejči UDK 634.0.228:634.0.231 (497.13—11): 634.0.176.1 Quercus robur L.
Struktura sastojina i njezin utjecaj na prirodnu obnovu lužnjakovih šuma istočne Posavine     PDF    TXT 191
 
DENDROMETRIJA
     
A. Pranjić, V. Hitrec UDK 634.0.561.26+634.0.562.16:681.3
Analiza stabla na elektronskom računaru     PDF    TXT 198
 
ISKORIŠĆIVANJE ŠUMA
     
A. Krivec UDK 634.0.323.002/.003
Korištenje efikasnih metoda rada suvremene tehnologije u pridobivanju drva (drvnih sortimenata)     PDF    TXT 207
 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
N. Prokopljević UDK 634.0.796:634.0.23
Amortizacija (II) za regeneraciju šuma u sistemu samoupravljanja i raspodjele prema radu     PDF    TXT 222
 
IZ PRVIH GODIŠTA ŠUMARSKOG LISTA
     
O napredku zoologije u Hrvatskoj za posliednjih 50 godina (Š.l., 1886) .     PDF    TXT 234
 
ZNANSTVENI I DRUGI SKUPOVI, SAVJETOVANJA
     
R. Antoljak
Uloga šume i šumske vegetacije u zaštiti čovjekove okoline u odnosu na Jadransko područje — Savjetovanje u Zadru od 4—6. III 1976.     PDF    TXT 235
 
AKTUALNA PROBLEMATIKA
     
K. Kožul
Situacija s osobnim dohocima zaposlenih u šumsko-drvnom kompleksu na koncu 1975. godine.     PDF    TXT 269
 
IZ DRUGIH REPUBLIKA
     
R. Čurić
Dugoročni program pošumljivanja degradiranih šuma i goleti SR BiH     PDF    TXT 271
 
IZ PRVIH GODIŠTA ŠUMARSKOG LISTA
     
Iz članka »Šumski odnošaji u Bosni« (Š.l., 1880)     PDF    TXT 273
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
O. Piškorić
Glasnik za šumske pokuse Šum. fakulteta u Zagrebu, knj. 18     PDF    TXT 274
O. Piškorić
Bilten Poslovnog udruženja šumskoprivrednih organizacija, Zagreb 1975     PDF    TXT 277
J. Kovačević
Flora SR Srbije     PDF    TXT 277
 
IZ PRVIH GODIŠTA ŠUMARSKOG LISTA
     
Franjo Šporer, pjesnik (Š.l., 1886)     PDF    TXT 278
 
STRANA STRUČNA LITERATURA
     
Z. Kalafadžić
Forstarchiv, 1975.     PDF    TXT 279
Z. Kalafadžić
Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen, 1975     PDF    TXT 280
 
IN MEMORIAM
     
M. Strineka
Ing. Mihovil Pećina.     PDF    TXT 282
 
OBAVIJESTI
     
Skripta »Šumarska fitocenologija« Dra Đ. Rauša     PDF    TXT 283
Internacionalni stručni kongres za zaštitu i oplemenjivanje drva — INTERDRVO 76.     PDF    TXT 284

                UNDER CONSTRUCTION