broj: 5-6/1973        pdf (15,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
DENDROMETRIJA
     
Z. Kalafadžić UDK 634.0.587.6:634.0.41
Današnje mogućnosti primjene fotointerpretacije u zaštiti šuma     PDF    TXT 149
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Ž. Borzan UDK 634.0.232:539.26
O snimanju i analizi šumskog sjemena pomoću rendgenskog zračenja     PDF    TXT 166
Đ. Rauš UDK 634.0.182
Fitocenološke značajke i vegetacijska karta fakultetskih šuma »Lubardenik« i »Opeke« kod Lipovljana     PDF    TXT 190
 
AKTUALNA PROBLEMATIKA
     
Tabaković, K.
Šumarstvo i drvna industrija u našoj dnevnoj i periodičnoj štampi.     PDF    TXT 222
 
ZNANSTVEMI I STRUČNI SKUPOVI
     
Krstinić, A.
Međukatedarski sastanak Šumarskih fakulteta iz predmeta Šumarska genetika     PDF    TXT 227
Matić, S.
Mehanizacija i racionalizacija bioloških radova u šumarstvu (Simpozij održan u N. Sadu 18. V 1973.     PDF    TXT 229
 
ZAKONI
     
Antoljak, R.
Zakon o prostornom uređenju i korišćenju građevinskog zemljišta     PDF    TXT 237
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
B. B.
Drvna industrija, 23:1—12, 1972, Zagreb. Kazalo članaka, prikaza, stručnih obavijesti i izvještaja     PDF    TXT 242
 
STRANA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Kalafadžić, Z.
Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen, 1970, 1—12.     PDF    TXT 244
Kalafadžić, Z.
Forstwissenschaftliches Centralblatt (Forstw. Cbl.), 1971, 1—6     PDF    TXT 246
Kalafadžić, Z
Forstwissenschaftiches Centralblatt (Forstw. Cbl), 1972, 1-6     PDF    TXT 247
Kalafadžić, Z.
Ott, Ernst — Erhebungen über den gegenwärtigen Zustand des Schweizer Waldes als Grundlage waldbaulicher Zielsetzungen (Istraživanja sadašnjeg stanja šuma u švicarskoj kao temelj šumsko-uzgojnog planiranja, 1972.     PDF    TXT 247
Kalafadžić, Z.
Application of Remote Sensors in Forestry (Primjena daljinskog istraživanja u šumarstvu — Izvještaj Sekcije 25 IUFRO-a)     PDF    TXT 248
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
5. sjednica Saveza ITŠIDH-e, 19. 4. 1973     PDF    TXT 250
6. sjednica Saveza ITŠIDH-e, 14. 6. 1973     PDF    TXT 251
 
NEKROLOZI
     
Bertović, S.
Prof. dr Maks Wraber     PDF    TXT 254

                UNDER CONSTRUCTION