broj: 5-6/1971        pdf (11,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
TEHNOLOGIJA DRVA
     
B. Petrić
utjecaj strukture na permeabilnost drva četinjača     PDF    TXT 125
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
D. Klepac
Jedan pokus o tome kako se pomiče visinska krivulja u jednodobnim sastojinama hrasta lužnjaka s obzirom na njihovu starost     PDF    TXT 141
 
ŠUMARSKA GENETIKA
     
I. Karavla
Neka opažanja o samooplodnji, unutarvrsnoj i međuvrsnoj hibridizaciji naših autohtonih vrsta lipa     PDF    TXT 150
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
B. Mayer
Prilog klasifikaciji pošumljenih Đurđevačkih pijesaka     PDF    TXT 158
 
VISOKOŠKOLSKA NASTAVA U ŠUMARSTVU I DRVNOJ INDUSTRIJI
     
Bađun, S.
Godišnja skupština Šumarskog fakulteta u Zagrebu     PDF    TXT 162
 
RAZNO
     
Ožura, M.
Desetgodišnjica Šumarske škole u Delnicama     PDF    TXT 176
 
ŠUMARSKA SAVJETOVANJA I SIMPOZIJI
     
Bađun, S.
Aktualna pitanja i problemi šumarstva, drvne industrije d hortikulture     PDF    TXT 182
 
STRANA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Klepac, D.
»Annali del centro di economia delle Venezie«, 1966/1967, 8, prikaz članaka     PDF    TXT 192
Mikloš, I.
»Boletin del Servicio de Plagas Forestales«, 1970. 25, prikaz     PDF    TXT 192
 
OBAVIJESTI
     
Konferencija: »Radne organizacije i sistem naučnih informacija«     PDF    TXT 194
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
15. sjednica Saveza ITŠIDH-e, 13. 5. 1971     PDF    TXT 195
16. sjednica Saveza ITŠIDH-e, 9. 6. 1971     PDF    TXT 195

                UNDER CONSTRUCTION