broj: 5-6/1969        pdf (12,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
TEHNOLOGIJA DRVA
     
Stanko Badžun
Utjecaj modrenja na fizička i mehanička svojstva crne borovine (Pinus nigra Arn.)     PDF    TXT 145
 
PEDOLOGIJA
     
Čedomir Burlica i Branimir Fabijanić
Prilog tipološkoj klasifikaciji šumskih staništa     PDF    TXT 163
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Borislav Kolić
Vertikalne promjene intenziteta osvjetljenja u šumama jele i crnog bora     PDF    TXT 172
 
DENDROMETRIJA
     
Mirko Špiranec
Tablice drvnih masa hrasta lužnjaka za krupno drvo     PDF    TXT 179
 
DENDROLOGIJA
     
Đuro Rauš
Autohtona i alohtona dendroflora šire okolice Vukovara     PDF    TXT 185
 
RAZNO
     
Z. Tomac, J. Martinović
Opisi staništa u gospodarskim elaboratima .     PDF    TXT 210
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Zapisnik i zaključci IV plenuma Centralnog odbora Saveza inženjera i tehničara šumarstva i industrije za preradu drva Jugoslavije održanog 6. lipnja 1969. godine u Mariboru     PDF    TXT 214
29. sjednica U. O. Saveza ITŠIDIH 8. 5. 1969.     PDF    TXT 215
30. sjednica U. O. Saveza ITŠIDIH 5. 6. 1969.     PDF    TXT 216
31. sjednica U. O. Saveza ITŠIDIH 12. 6. 1969     PDF    TXT 216
32. sjednica U. O. Saveza ITŠIDIH 19. 6. 1969     PDF    TXT 217
 
STRANO I SVJETSKO ŠUMARSTVO
     
Đ. Knežević
50 godina sovjetske šumoprivrede     PDF    TXT 217
 
NEKROLOZI
     
D. Milojković
Žarko Miletić     PDF    TXT 221

                UNDER CONSTRUCTION