broj: 5-6/1963        pdf (16,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RAZNO
     
Svetozar Knežević
Nacionalni park Sutjeska     PDF    TXT 165
Vladimir Beltram
Drvni ugljen = selektivni sterilizator = trajno posredno gnojivo.     PDF    TXT 174
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Ivanka Milatović
Pollaccia elegans Serv. uzročnik proljetne defoliacije topola     PDF    TXT 187
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Stjepan Škopac
»Novi sistem uređivanja prebornih šuma« prof. dra D. Klepca     PDF    TXT 191
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Branimir Marinković
Prilog poznavanju štetnika hrasta plutnjaka (Quercus suber L.)     PDF    TXT 202
 
RAZNE TEME I PRIKAZI
     
Cvitovac V.
Zavod za četinjače Jastrebarsko     PDF    TXT 205
Pavlak M.
Prerada drveta na pilanama potočarama u Lici     PDF    TXT 220
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Mott R.
12-ta i 13-ta sjednica UO Saveza ŠDH     PDF    TXT 227
Cvitovac V.
Godišnja skupština Šumarskog društva Gospić . . .     PDF    TXT 233
Hanzl D.
Rad Šumarskog društva u Sl. Požegi     PDF    TXT 237
Petrović N.
Smučarska takmičenja     PDF    TXT 238
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
Kovačević J.
Horvat I. - Biljnogeografski položaj Like i Krbave . .     PDF    TXT 239
Kovačević J.
Krstić O.: Grdelička klisura i Vranjska kotlina.     PDF    TXT 241
Kovačević J.
Krstić O.: Prirodni uslovi šumska privreda Sjeničko-Pešterske obl.     PDF    TXT 242
 
STRANA STRUČNA LITERATURA
     
Knežević Đ.
Putokaz za tehnički progres u šumoprivredi SSSR     PDF    TXT 246
Caballero
Prijevod članka prof. Klepca u Meksiku.     PDF    TXT 252
Anić M.
Dendroflora Kavkaza     PDF    TXT 253
Anić M.
Trudy Instituta lesa Akademiji nauk Gruzinskoj SSR u Tbilisi-u     PDF    TXT 254
Anić M.
Vestnik Tbilis. botan. sada     PDF    TXT 255

                UNDER CONSTRUCTION