broj: 5-6/1960        pdf (10,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=196005 and arb=1 order by id

 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Šafar Josip
Šume na području gornje Posavine u vezi s projektom hidrotehničke melioracije     PDF    TXT     DE 129
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Kišpatić Josip, Böhm Aleksandar
Mogućnost primjene herbicida u šumarstvu     PDF    TXT     DE 137
 
DENDROLOGIJA
     
Fukarek Pavle
Nova svojta borova u Bosni     PDF    TXT     EN 152
 
ISKORIŠČAVANJE ŠUMA
     
Brežnjak Marijan
Pilane potočare n Gorskom Kotaru     PDF    TXT     EN 156
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Tomaševski Stanko
Odnos prirasta gorskog javora i bukve u gospodarskoj jedinici Ravna Gora     PDF    TXT     EN 166
Cestar Dražen
Prirast i vrijeme prelaza s obzirom na način gospodarenja     PDF    TXT     EN 173
 
NEKROLOZI
     
???
Skojevac Stevo Konjović     PDF    TXT 178
 
SAOPĆENJA
     
Džepina Branko
Prašumski rezervati u Bosni i Hercegovini     PDF    TXT 179
Potočić Zvonko
Šumarska sekcija Poljoprivredno-šumarske komore — sastanak     PDF    TXT 186
Hanzl Drago
Predavanja na području šumarskih klubova Sl. Požega, Nova Gradiška i Našice     PDF    TXT 187
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Androić Milan
Potočić dr. Zvonko — Zakon vrijednosti u šumarstvu     PDF    TXT 188
 
STRANA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Knežević Đuro
Problemi i važnost tehničke pomoći u šumarstvu     PDF    TXT 189

                UNDER CONSTRUCTION