broj: 5-6/1954        pdf (16,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Grison P. i Biliotti E.
Gusjenice četnjaka i uslovi kemijske borbe protiv njih     PDF    TXT 209
Zsuffa ing. Lajoš
Rakavost bagremovih stabala     PDF    TXT 232
 
RAZNO
     
Vajda dr. Zlatko
Biotski faktori edafskog sloja šumske biocenoze     PDF    TXT 236
Štromar prof. Ljubica
Za zaštitu faune     PDF    TXT 243
 
KOMEMORACIJE
     
B. K.
Profesor Schädelin     PDF    TXT 251
 
UREĐIVANJE ŠUMA Savjetovanje o službi uređivanja šuma u NRH
     
Smilaj ing. Ivan
Savjetovanje o službi uređivanja šuma u NRH     PDF    TXT 252
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA
     
Frančišković ing. Stjepan
Elementi čvrstoće šperovanog drveta     PDF    TXT 263
 
NAREDBE, PRAVILNICI I SL.
     
Ing. Z. P.
Povodom Uredbe o organizaciji     PDF    TXT 271
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
Fukarek dr. Pavle
Ing. J. Sučić: O arealu pitomog kestena na području Srebrenice s kratkim osvrtom na ostala nalazišta kestena u NR Bosni i Hercegovini     PDF    TXT 273
 
STRANA STRUČNA LITERATURA
     
Horvat dr. I.
Wood, November 1951, London     PDF    TXT 278
Horvat dr. I.
Wood, November 1952, London     PDF    TXT 279
Horvat dr. I.
Nova metoda sušenja     PDF    TXT 279
Horvat dr. I.
Kolosjeci u pilanama (Konrad Müller)     PDF    TXT 281
Horvat dr. I.
Prirodne šumske zajednice Evrope kao temelji za evropsko uzgajanje šuma (Rubner i Reinhold)     PDF    TXT 282
Horvat dr. I.
Elektrika u šumskoj industriji (Collardet i t. d.)     PDF    TXT 283
Vajda dr. Zlatko
Jordan: Opadanje prirasta i degradacija tla uslijed opadanja razine donje vode     PDF    TXT 285
Urbanovski ing. Albe
Sledeći vek — vek drveta (Glesniger)     PDF    TXT 286

                UNDER CONSTRUCTION