broj: 5-6/1916        pdf (8,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Piše B. Kosović, kr. zem. šum. nadz.
Izračunavanje cijene drva na panju.     PDF    TXT 167
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanja. — Premještenja. — † Dr.Dragutin Téglas. — † Franjo Brkić.     PDF    TXT 187
 
Društvene vijesti:
     
Novi članovi. — Dar. — Novi utemeljitelj hrv.-slav. šumarskog društva.     PDF    TXT 187
 
Razne vijesti :
     
Natječaji za podjeljenje potpora iz zaklade za uzgoj djece šumarskih činovnika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji i iz zaklade za uzgoj djece državnih šumarskih činovnika — Proljetni državni šumarski ispit u Budapešti. — Crno bojadisanje hrastovine. — Mrko bojadisanje hrastovine. — Ispravi! — Dohodci državnih šuma u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji u zadnjem desetgodištu.     PDF    TXT 188
Natječaj. — Poziv. — Oglas dražbe. — Poziv na sakupljanje naredaba i načelnih rješidaba.     PDF    TXT 191

                UNDER CONSTRUCTION