broj: 4/1954        pdf (10,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
EKONOMIKA ŠUMARSTVA
     
Stamenković ing. Branislav
Izvoz drvnih proizvoda posle Drugog svetskog rata     PDF    TXT 153
 
RAZNO
     
Vajda dr. Zlatko
Prilog poznavanju historije postanka našeg golog krša     PDF    TXT 166
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA, MEHANIČKA I KEMIJSKA PRERADA DRVETA
     
Benić dr. Roko
Ekonomična veličina odjela u nizinskim šumama, promatrana s gledišta eksploatacije šuma     PDF    TXT 174
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Milas ing. Branko
Dinamika gospodarenja prebornim šumama     PDF    TXT 182
 
DENDROLOGIJA
     
Jedlovski ing. Dušan
Interesantan primjerak čempresa na Hvaru     PDF    TXT 193
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Furlan Nada
Ekskurzija studenata drvnoindustrijskog smjera     PDF    TXT 198
 
EKONOMIKA ŠUMARSTVA
     
Plavšić dr. Milenko i Benić d r. Roko
Da li je šuma osnovno sredstvo ili prirodno dobro?     PDF    TXT 203
 
STRANA STRUČNA LITERATURA
     
Anić dr. Milan
Prof. dr. R. Schober: Die japanische Lärche     PDF    TXT 205
Horvat dr. I.
Rene Liron: Colles et contreplaques     PDF    TXT 207

                UNDER CONSTRUCTION