broj: 4/1948        pdf (9,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
PLANIRANJE I EKONOMIKA
     
Ing. B. Čop
Kako osigurati radnu snagu u šumarstvu     PDF    TXT 101
 
UZGAJANJE ŠUMA, ZAŠTITA ŠUMA
     
Dr. Z. Vajda
Koji su uzroci sušenju hrastovih posavskih i donjopodravskih šuma     PDF    TXT 105
Ing. B. Giperborejski
Eukalipti     PDF    TXT 114
 
DENDROMETRIJA, UREĐIVANJE ŠUMA
     
Ing. S. Šurić
Uređivanje šuma     PDF    TXT 123
 
IZ NAŠE PRAKSE
     
M. Tomljanović
Konzerviranje hrastovih furnirskih trupaca     PDF    TXT 134
 
RAZNO
     
Ing. D. Simeunović
Što treba da bude glavna tema II. savjetovanja šum. inženjera i tehničara FNRJ     PDF    TXT 138
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA, TEHNOLOGIJA DRVETA, MEHANIČKA PRERADA DRVETA
     
R. Benić
Prvi kurs za rukovaoce motornih lančanih pila u FNRJ     PDF    TXT 139
 
RAZNO
     
P. Fukarek
Naši rukovodioci o čuvanju narodnih šuma     PDF    TXT 141
 
UZGAJANJE ŠUMA, ZAŠTITA ŠUMA, ŠUM. BOTANIKA
     
J. Šafar
Sačuvajmo dijelove prašuma     PDF    TXT 141
 
RAZNO
     
R. Benić
Privremena nomenklatura zanimanja     PDF    TXT 142
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Iz NR Slovenije     PDF    TXT 143
 
IZ STRUČNE KNJIŽEVNOSTI DOMAĆA STRUČNA ŠTAMPA
     
B. Jovković
Da li je uspio »Narodni šumar«?     PDF    TXT 144

                UNDER CONSTRUCTION